امام خمینی تربیت یافته در مکتب قرآن است

. انتهای پیام /*