دامنه حوزه مبارزاتی امام خمینی(س) تنها به مقلدین و نیروهای مبارز داخل کشور محدود نبود، بلکه فعالیت‌های دانشجویی خارج از کشور نیز از این چشمه جوشان پر فیض بهره‌ها می‌بردند. پیام حضرت امام به مناسبت برگزاری کنگره هفتم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در روز دوم مهر 1354 در این راستا قابل دقت و تعمق است. در این پیام ضمن اشاره به جنایات رژیم شاه در ایران، از رشد و آگاهی ملت ابراز خرسندی می‌شود.

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

17 شهر رمضان المبارک 95

خدمت انجمن اسلامى دانشجویان امریکا و کانادا- ایدهم اللَّه تعالى‏

مرقوم شریف واصل، توفیق و تأیید شما جوانان غیور و سایر دانشجویان و روشن‏ بینان که در راه اهداف مقدسه اسلام- که در رأس آن بسط عدالت اجتماعى و رفع بیدادگری ها و بى ‏فرهنگی هاست- کوشش مى‏ کنید، از خداوند تعالى خواستارم. ما علاوه بر آن ستمکاری ها و خونخواری ها که در طول تاریخ از سلاطین و حکومتهاى جور شنیده و در تاریخ خوانده ‏ایم، در این ده سال اخیر که دورِ خروج ملتهاى ضعیف از یوغ استعمار است، شاهد بزرگترین و وحشتناک ترین جنایات رژیم منحط ایران بوده که براى حفظ منافع اجانب از هیچ جنایت و خیانتى کوتاهى نکرده؛ شاهد اتلاف بیت المال مسلمین و صرف ذخایر ملت گرسنه در راه خواسته اى اجانب، شاهد خریدارى میلیاردها دلار اسلحه براى حفظ پایگاه هاى نظامى اجانب، شاهد وام دادنها و وام گرفتنه اى مخالف قانون و عقل، شاهد کشتارها و حبس ها و شکنجه‏ هاى قرون وسطایى. لکن آنچه موجب امید و آرامش است طلیعه بیدارى ملت و رشد سیاسى طبقات مختلفه است. از رشد ملت است که نقشه ‏هاى شوم اجانب که به دست شاه باید اجرا شود مواجه با مخالفت ملت مى شود؛ رشد ملت است که حزب ساختگى شاه را با آن همه رعد و برق و عربده رسوا کرد و شاه را گرفتار آشفتگى و هیجان کرد؛ رشد ملت است که با همه ارعاب و تهدید در انتخابات مفتضح شرکت نکرد، مگر مشتى جیره‏ خواران و بستگان به دستگاه؛ رشد سیاسى دانشجویان قدیم و جدید است که به تبلیغات چند صد ساله اجانب و نقشه‏ هاى تفرقه ‏انداز استعمار پشت پا زده و در صف واحد در مقابل رژیم، مردانه ایستاده و از حقوق ملت مظلوم دفاع مى ‏کنند، و از شکنجه‏ ها و حبس ها و محرومیت ها هراس ندارند؛ رشد دانشجویان قدیم و جدید است که در بزرگداشت 15 خرداد، روز رستاخیز ملت، در سراسر کشور به تظاهراتى دست زدند که شاه را دچار سرگیجه نمود و دستور حمله وحشیانه به مدرسه فیضیه و دار الشفا، مهد تربیت اسلامى و کانون انفجار در مقابل ظلم و استبداد، صادر و محصلین قرآن و فقه اسلام را به اسم کمونیست پس از زجر و ضرب و جرح به زندانها و سربازخانه‏ ها کشاند که سرنوشت آنها معلوم نیست.

با همه اعمال ضد اسلامى و رفتار وحشیانه با علماى اسلام، دست از تظاهرات ریاکارانه بر نمى ‏دارند و در این ماه مبارک رمضان دستگاه هاى ناشر فحشا و مراکز رادیو که در طول سال به پخش مطالب ضد مذهبى مشغولند، براى اغفال ساده‏ لوحان، به پخش اذان و دعا و مناجات اشتغال دارند. لکن ملتى که از ناله ‏هاى جانفرساى شکنجه ‏گاه ها و شیون مادرهاى جوانْ از دست داده مطلع است، نباید از این تظاهرات مزوّرانه اغفال شود. دعا که وسیله مناجات با خداوند عدالت‏ گستر است، اکنون وسیله بسط ظلم و اغفال نادانان براى چاپیدن هر چه بیشتر ذخایر ملت شده است.

نقطه روشنى که در این آخر عمر براى من امیدبخش است، همین آگاهى و بیدارى نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است؛ و با خواست خداوند تعالى به نتیجه قطعى که قطع ایادى اجانب و بسط عدالت اسلامى است خواهد رسید. شما جوانان پاکدل موظف هستید، با هر وسیله ممکنه، ملت را هر چه بیشتر آگاه کنید و از نیرنگ هاى گوناگون دستگاه پرده بردارید و اسلام عدالت‏ پرور را به دنیا معرفى کنید. از خداوند تعالى توفیق همه را در این امر خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

(صحیفه امام، ج‏3، ص: 113  و 114) 

. انتهای پیام /*