بازتاب ارتحال حضرت امام خمینی (س) در قالب غزل

بازتاب ارتحال حضرت امام خمینی (س) در قالب غزل

در قالب غزل، بسیاری از شاعران برای ارتحال امام(س) از خود اثری به جای گذاشته اند. کاربرد غزل برای بیان مراثی و اندو ه سرودها و اظهار غم و حزن یکی از ویژگی های بارز شعر انقلاب اسلامی است. این که غزل را برای بیان مضامین و مفاهیمی از ساحت و قلمرو حماسه هم به کار گرفته اند، تا حد بسیاری نوآوری است. در جریان رحلت امام، مثل دوران عمر پر برکت ایشان، غزل برای بیان مراثی و سوگسرودها نیز به کار رفت.

پنجشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰
سیده فاطمه موسوی
جمعه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
فاطمه راکعی

شعری از

فاطمه راکعی

چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۸
نرگس سادات اکرامی
پنجشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴
سید حمیدرضا برقعی
جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۰
محبوبه زارع

شعری از

محبوبه زارع

پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰
مصطفی محدثی خراسانی
جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰
شیما مظهری صفات
شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰
فاطمه افشاریان
سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
 عبدالرضا رضایی نیا
چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
محسن کاویانی

شعری از

محسن کاویانی

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
قیصر امین پور

شعری از

قیصر امین پور

پنجشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۷
عباس خوش عمل کاشانی
شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰
میر هاشم میری

شعری از

میر هاشم میری

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱
سپیده کاشانی

شعری از

سپیده کاشانی

یکشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۸
همایون عطایی

شعری از

همایون عطایی

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰
 فاضل نظری

شعری از

فاضل نظری

پنجشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۷:۳۰
اعظم السادات میرسلیمی
جمعه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۹
نغمه مستشار نظامی
جمعه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۴
فروغ تنگاب جهرمی
شنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۹
 غلامحسین عمرانی
یکشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
آرش باران پور

شعری از

آرش باران پور

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۵۸
مصاحبه با عبدالجبار کاکایی
چهارشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۴
علیرضا حکمتی

شعری از

علیرضا حکمتی

دوشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰
 وحید طلعت

شعری از

وحید طلعت

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰
زهرا شرفی

شعری از

زهرا شرفی

چهارشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰
فرید اصفهانی

شعری از

فرید اصفهانی

جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰
صابر امامی

شعری از

صابر امامی

دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
پیام فرامرزی

شعری از

پیام فرامرزی

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰