بیانات
توسعه مبارزه توسط دانشجویان
بیانات خطاب به آقای ماسالی (توسعه مبارزه دانشجویی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 ت‍ی‍ر ‭1345

زمان (قمری) : 6 ربیع الاول ‭1386

شماره صفحه : 87

موضوع : توسعه مبارزه توسط دانشجویان

زبان اثر : فارسی

حضار : آقای ماسالی (دبیر امور بین المللی کنفدراسیون جهانی دانشجویان)

بیانات خطاب به آقای ماسالی (توسعه مبارزه دانشجویی)

بیانات

زمان: 4 تیر 1345 / 6 ربیع الاول 1386

مکان:  نجف

موضوع: توسعۀ مبارزه توسط دانشجویان

حضار: آقای ماسالی (دبیر امور بین المللی کنفدراسیون جهانی دانشجویان)

‏[‏‏دبیر امور بین المللی کنفدراسیون در مراجعت از سمینار کنفرانس بین المللی دانشجویان فیلیپین‏‎ ‎‏مسافرتی به عراق کرده و به حضور حضرت آیت الله خمینی شرفیاب گردید و مراتب پشتیبانی‏‎ ‎‏دانشجویان ایرانی را از مبارزات روحانیون مترقی و شخص حضرت آیت الله اعلام داشت.‏

‏     مذاکرات حضرت آیت الله با دبیر کنفدراسیون جهانی در روز 25 ژوئن برابر با چهار تیر ماه در‏‎ ‎‏نجف اشرف پیرامون نحوۀ همکاریهای آیندۀ روحانیون با دانشجویان صورت گرفت و... از طرف دبیر‏‎ ‎‏کنفدراسیون، اطلاعات لازم دربارۀ کنفدراسیون و فعالیتهای آن در جنبه های مختلف در اختیار‏‎ ‎‏حضرت آیت الله گذاشته شد. حضرت آیت الله خمینی ضمن اظهار تأسف از وضع میهن و...اشاره به‏‎ ‎‏زندانی شدن عدۀ کثیری از میهن پرستان کردند و فرمودند که:‏‏]‏

‏این مبارزات را باید توسعه داد و تمام ملت را در آن شرکت داد.‏

‏     دانشجویان باید متحداً به مبارزات خود ادامه دهند و مردم ستمدیدۀ ایران و آنچه بر‏‎ ‎‏آنان می گذرد را فراموش نکنند. آیندۀ مملکت به دست جوانان سپرده می شود و در‏‎ ‎‏حفظ و حراست آن نباید غفلت کنند. ما روحانیون با شما در این راه همراه هستیم و‏‎ ‎‏براساس احکام اسلام با شما همکاری می کنیم.‏

‏[‏ ‏حضرت آیت الله فرمودند که در آینده در موقعیتی مناسب مطالبی برای دانشجویان از طریق‏   ‏کنفدراسیون مرقوم خواهند داشت.‏ [1] ‏]‏

  • ـ به نقل از ماهنامۀ «16آذر» ،تیر، مرداد و شهریور 1345، باعنوان «ملاقات با خمینی». ر.ک:نهضت امام خمینیج2 ص 181.