پیام
تحریم فروش اسلحه، نفت و رابطه تجاری و سیاسی با اسرائیل
پیام به سران دولت های اسلامی (تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 خ‍رداد ‭1346

زمان (قمری) : 28 ص‍ف‍ر ‭1387

شماره صفحه : 139

موضوع : تحریم فروش اسلحه، نفت و رابطه تجاری و سیاسی با اسرائیل

زبان اثر : فارسی

مخاطب : سران دولت های اسلام

پیام به سران دولت های اسلامی (تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل)

پیام

زمان: 17 خرداد 1346 / 28 صفر 1387[1]

مکان:  نجف 

موضوع: تحریم فروش اسلحه ، نفت و رابطۀ تجاری و سیاسی با اسرائیل

مخاطب: سران دولتهای اسلام

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     کراراً دولتهای اسلامی را دعوت به اتحاد و برادری نموده ام در مقابل اجانب و‏‎ ‎‏ایادی آنها که می خواهند با ایجاد نفاق در بین مسلمین و دولتهای اسلامی ممالک عزیز‏‎ ‎‏ما را در تحت اسارت و ذل استعمار نگه دارند و از مخازن معنوی و مادی آنها استفاده‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     کراراً دولتها را بخصوص دولت ایران را از اسرائیل و عمال خطرناک آن تحذیر‏‎ ‎‏نمودم. این مادۀ فساد که در قلب ممالک اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده‏‎ ‎‏است و ریشه های فسادش هر روزی ممالک اسلامی را تهدید می کند، باید با همت‏‎ ‎‏ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود. اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک‏‎ ‎‏اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه‏‎ ‎‏فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با‏‎ ‎‏اسرائیل و عمال آن چه رابطۀ تجاری و چه رابطۀ سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است،‏‎ ‎‏باید مسلمین از استعمال امتعۀ‏‎[2]‎‏ اسرائیل خودداری کنند. از خداوند تعالی نصرت اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین را خواستار است. «والسلام  علی من اتبع الهدی».‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

  • ـ در صحیفۀ نور (دورۀ 22 جلدی)، ج 1، ص 139 تاریخ پیام، 18 خرداد 1346 درج شده است.
  • ـ کالاها.