پیام
نوید آتیه درخشان برای ملل مظلوم
پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (نوید آینده)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1346

زمان (قمری) : 1387

شماره صفحه : 141

موضوع : نوید آتیه درخشان برای ملل مظلوم

زبان اثر : فارسی

مناسبت : برگزاری دهمین جلسۀ سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

مخاطب : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (نوید آینده)

پیام

زمان: 1346 هـ . ش . / 1387 هـ . ق .

مکان:  نجف 

موضوع: نوید آتیۀ درخشان برای ملل مظلوم

مناسبت: برگزاری دهمین جلسۀ سالانه اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

مخاطب: اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏     مرقوم آقایان محترم ـ ایّدهم الله تعالی ـ از گزارش دهمین جلسۀ سالانۀ اتحادیه و‏‎ ‎‏رونوشت مکتوب به طلاب محترم دینیه ـ ایّدهم الله تعالی ـ واصل و موجب مزید تقدیر و‏‎ ‎‏امید گردید.‏

‏     اینجانب در این لحظات آخر عمر و دست به گریبان بودن با مشقتها و بلیات فراوان‏‎ ‎‏همه جانبه، و نگرانیهای جانفرسا از اخبار ناگوار ایران و روز افزون بودن رنجها و بلیات‏‎ ‎‏وارده بر ملت نجیب مسلمان، و برادران دانشجوی قدیم و جدید، و وضع رقتبار عمومی‏‎ ‎‏و فقدان وسایل اولیۀ زندگی در بسیاری از نقاط، و طغیان فساد و بی فرهنگی در دستگاه‏‎ ‎‏جبار و اشاعۀ فحشا و بی عفتی ـ خصوصاً در مرکز کشور ـ و عقب افتادگی فرهنگی و‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی با لافهای پوچ فریبکار، و مهار نکردن منحرفان و استعمارطلبان مراکز‏‎ ‎‏علم و مساجد و محافل مسلمین و مراسم حج بیت الله الحرام و سست کردن عقاید اسلامی‏‎ ‎‏به واسطۀ سپاههای معلوم الحال‏‎[1]‎‏ و صرف بیت المال بر ضد مصالح اسلام و ملت، و‏‎ ‎‏تاراج درآمدها و ذخایر ملی، و از همه بالاتر سلطۀ بی چون و چرای دوَل استعمارگر‏‎ ‎‏راست و چپ و عمال خبیث صهیونیستی آنها بر جان و مال ملت، و ناامنی عمومی ناشی‏‎ ‎

‏از سازمان به اصطلاح امنیت، و حبسها و تبعیدها و اعدامهای بدون مجوز و غیر قانونی‏‎ ‎‏جابرانه و شکنجه ها و تعذیبهای وحشیانۀ غیر انسانی و دیگر مصیبتها، از اینکه احساس‏‎ ‎‏می کنم طبقات جوانان غیور دانشجوی قدیم و جدید داخل کشور و خارج و روشن‏‎ ‎‏ضمیران سایر طبقات ملت شریف مسلمان ـ ایّدهم الله تعالی ـ از خواب گران چند صد‏‎ ‎‏ساله که به نغمه های خواب آور عمال خبیث استعمار بر ملتها غلبه کرده بود، بیدار شده اند‏‎ ‎‏و در فکر چاره هستند، و از پیوستگی دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاهها و همکاری‏‎ ‎‏آنها و سایر طبقات بیدار در این نهضت مقدس اسلامی که به خواست خداوند متعال‏‎ ‎‏منتهی به قطع ایادی اجانب و استعمارگران و هدم بنیان استعمارخواهان و غربزدگان‏‎ ‎‏خواهد شد، احساس مسرت و سربلندی می کنم.‏

‏     این پیوستگی، قدم اول است که به رغم اجانب و نوکرهای چشم و زبان بستۀ آنها، در‏‎ ‎‏راه آزادی ملتهای زیر دست برداشته شده، و اساس و زیر بنای شکست نهایی‏‎ ‎‏چپاولگران و عمال خبیث کسانی است که با تبلیغات مسموعه، سالیان دراز شما برادران و‏‎ ‎‏فرزندان ملت را مانند دشمنان به جان هم افکنده و هر کدام از دیگری بیزاری می جستند‏‎ ‎‏و در این میان دشمنان ستمگر ملتهای ضعیف، بر مرکب آمال به تاخت و تاز و بندکشیدن‏‎ ‎‏ملل اسلامی و مکیدن خون آنها با کمال امنیت و آرامش خاطر اشتغال داشتند.‏

‏     اکنون که می بینم شما فرزندان عزیز، شاهراه اساس را یافته و بر پایۀ وحدت اسلامی به‏‎ ‎‏هم پیوسته اید، و نور تابناک قرآن مجید ـ دستور آزادی ملل ضعیف و راهنمای‏‎ ‎‏چگونگی نهضت مردان تاریخ و پیمبران پاک در هر عصری بر ضد ستمگران و استثمار و‏‎ ‎‏استعمارپیشگان ـ بر قلبهای شما پرتو افکنده است، به خود نوید می دهم که به خواست‏‎ ‎‏خدای بزرگ آتیۀ درخشان نزدیکی در انتظار ملل مظلوم است.‏

‏     بر شما جوانان روشنفکر است که از پای ننشینید تا خواب رفته ها را از این خواب‏‎ ‎‏مرگبار برانگیزانید؛ و با فاش کردن خیانتها و جنایتهای استعمارگران و پیروان بی فرهنگ‏‎ ‎‏آنها غفلت زده ها را آگاه نمایید، و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهای نفسانی که رأس‏‎ ‎‏همۀ فسادهاست احتراز کنید، و به خداوند تبارک و تعالی روی نیاز آورید که شما را در‏‎ ‎

‏این راه هدایت فرماید، و با جنود فوق طبیعت کمک کند؛ اِنّهُ وَلِیٌّ قَدیرٌ. قالَ الله تَعالی و‏‎ ‎‏تَقَدَّسَ:‏ وَالَّذینَ جاهَدوُا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ اِنَ الله َ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ.‎[2]‎

‏    ‏‏از خداوند متعال قطع ایادی اجانب و عمال آنها و توفیق و تأیید کسانی که در راه‏‎ ‎‏اهداف عالیۀ قرآن کریم و اسلام عزیز همت گماشته و مردانه قیام کرده اند خواستارم.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ منظور، سپاههای دانش و بهداشت و بویژه «سپاهیان دین» است که نغمۀ تأسیس آن ـ به منظور مبارزه با دین و  روحانیت ـ در آن روزها به گوش می خورد.
  • ـ سورۀ عنکبوت، آیۀ 69: «و آنان که در راه ما جهاد کردند، محققاً آنها را به طُرق خویش هدایت می کنیم و هر آینه خدا همراه نیکوکاران است».