نامه
حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی
نامه درباره حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1346

زمان (قمری) : 24 ش‍وال‌ ‭1387

شماره صفحه : 163

موضوع : حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی

زبان اثر : فارسی

نامه درباره حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی

نامه

زمان: 5 بهمن 1346 / 24 شوال 1387

مکان:  نجف

موضوع: حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی

مخاطب: ؟

‏بسمه تعالی‏

‏24 شوال 87‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار‏‎ ‎‏است. راجع به بلیط بخت آزمایی مرقوم شده بود، «معامله» باطل؛ و مالی که از آن به‏‎ ‎‏دست می آید حرام است و باید به صاحبانشان برسانند و در صورتی که آنها را نمی توان‏‎ ‎‏پیدا کرد، عمل مجهول المالک بنمایند و تفصیل را در رسالۀ تحریرالوسیله نوشته ام. از‏‎ ‎‏جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏