نامه
پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه و بیان موضع گیری ناصواب برخی از علما
نامه به آقای پسندیده (وجوه شرعیه ـ موضع گیری ناصواب برخی از علما)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

شماره صفحه : 477

موضوع : پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه و بیان موضع گیری ناصواب برخی از علما

زبان اثر : فارسی

مخاطب : پسندیده، سید مرتضی

نامه به آقای پسندیده (وجوه شرعیه ـ موضع گیری ناصواب برخی از علما)

نامه

زمان: ؟

مکان:  نجف

موضوع: پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه و بیان موضع گیری ناصواب برخی از علما

مخاطب: پسندیده، سید مرتضی

‏بسمه تعالی‏

‏     به عرض حضور مبارک می رساند، مرقومات مبارکۀ شما زیارت، سلامت و سعادت‏‎ ‎‏حضرتعالی را خواهانم. حضرتعالی برای این نحو اعمال بعضی علما ناراحت نباشید.‏‎ ‎‏اینجانب در طول این مدت خصوصاً وقتی قم بودم بسیار گرفتاری از دست بعضی و‏‎ ‎‏نفهمی بعضی داشتم ولی بی اهمیت تلقی کردم یا با زحمات آنها را وادار به بعضی‏‎ ‎‏اقدامات نمودم؛ در هر صورت مهم نیست مردم و طبقۀ جوان مدارس خودمان و‏‎ ‎‏دانشگاهها، خصوصاً قشر خارج از کشور که مطالب را بهتر از ما می فهمند به کار واداشته‏‎ ‎‏شده اند به طوری که هر جا سرِ ...‏‎[1]‎‏ درآید با تظاهرات رو به رو می شود. حضرتعالی‏‎ ‎‏منتظر آن باشید که بعض آنها تأیید لفظی هم بیش از آنکه نموده اند صریحاً بکنند.‏‎[2]‎‏ من‏‎ ‎‏متأسفم که آبروی روحانیت با دست خودشان می ریزد و نخواهند فهمید یا نمی خواهند‏‎ ‎‏بفهمند؛ ‏و الله من ورائهم محیط.‎[3]‎

‏    ‏‏به آقای شیرازی مرقوم فرمایید سهم سادات را از قِبَل من قبول کنند و بدهند به‏‎ ‎‏طلاب. قبوضی را که نوشته بودید آقای رضوانی گفته همین روزها فرستاده ام. آقایان‏‎ ‎‏قمی ها امور و مطالبی گفتند و سوء نظرهایی نسبت به بعضی داشتند لکن اینجانب آنها را‏‎ ‎‏توصیه نمودم که حفظ ظواهر بشود. اگر امکان داشته باشد با وسایلی آقای حاج سید‏‎ ‎

‏احمد‏‎[4]‎‏ را از سفر اینجا منصرف کنید. اشتهار به اینکه برای مقاصد سوئی می آید یا آنکه‏‎ ‎‏ان شاءالله دروغ است. لکن همین آبروی خود ایشان و جامعۀ ما را می برد. من با وسایلی‏‎ ‎‏تشبث کردم برای انصراف او، لکن شما نزدیک هستید ممکن است بعض دوستان ایشان‏‎ ‎‏را وادار کنید جداً جلو بگیرند. راجع به مطالبی که من در قانون اساسی گفتم ابهامی‏‎ ‎‏نداشت. مغرضین و مربوطین با دستگاه خود را به نفهمی زده اند و الاّ تصریح به مقصود‏‎ ‎‏است. بعضی نوشته اند اشخاصی خدمت حضرتعالی می رسند و از بعض آقایان تکذیب‏‎ ‎‏می کنند، حضرتعالی جداً آنها را منع کنید و نگذارید خلافْ توسعه پیدا کند. راجع به طبع‏‎ ‎‏و ترجمۀ تحریر، من اجازه می دهم، لکن ایشان عجالتاً در تبعید هستند. چهل هزار را‏‎ ‎‏می فرستم برای آقای سمیعی ولی من از خودم نمی دهم، آنچه داده اند در حساب سهم‏‎ ‎‏وارد کنید.‏

 

  • ـ در نسخۀ اصل نیز به همین صورت (نقطه چین) آمده که حاکی از ادبِ نگارنده است.
  • ـ اشارۀ دردمندانه به حمایتهای ضمنی و آشکار برخی از بزرگان حوزه از شاه.
  • ـ سورۀ بروج، آیۀ 20.
  • ـ آقای خوانساری.