پیام
دعوت از مجامع فرهنگی برای افشای جنایات رژیم
پیام به انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (افشای جنایات رژیم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 م‍رداد ‭1356

زمان (قمری) : 8 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 209

موضوع : دعوت از مجامع فرهنگی برای افشای جنایات رژیم

زبان اثر : فارسی

مخاطب : انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا

پیام به انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (افشای جنایات رژیم)

پیام

‏زمان: 3 مرداد 1356 / 8 شعبان 1397‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: دعوت از مجامع فرهنگی برای افشای جنایات رژیم‏

‏مخاطب: انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏8 شعبان المعظم 97‏

‏انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا‏

‏     مرقوم شریف واصل، مطالبی که مرقوم شده است جزئی از مفاسد رژیم فاسد‏‎ ‎‏دست نشاندۀ حاضر است؛ و برگی از گرفتاریهای ملت مسلمان ایران است. مطالب‏‎ ‎‏پشت پرده بیش از آن است که ما بتوانیم تصور کنیم. کارهایی که تا کنون به دست این پدر‏‎ ‎‏و پسر ـ دو عنصر دست نشاندۀ اجانب ـ واقع شده مقدمۀ کارهای اساسی دیگر است که‏‎ ‎‏ملت ایران باید در انتظار آن باشند، اگر خدای نخواسته فرصت پیدا کند و ملت و سران‏‎ ‎‏آن فرصتها را از دست بدهند. اکنون به واسطۀ اوضاع داخلی و خارجی و انعکاس‏‎ ‎‏جنایات رژیم در مجامع و مطبوعات خارجی فرصتی است که باید مجامع علمی و‏‎ ‎‏فرهنگی و رجال وطنخواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمنهای اسلامی در هر جا‏‎ ‎‏است بی درنگ از آن استفاده کنند و بی پرده به پا خیزند و به وضع حاضر و جنایات پنجاه‏‎ ‎‏سال حکومت غیر قانونی رژیم نوکرمآب پهلوی اعتراض کنند و صدای خود را به مجامع‏‎ ‎‏بین المللی برسانند و به رئیس جمهور امریکا بفهمانند که ملتهای اسلامی جنایات این‏‎ ‎‏خاندان را خصوصاً در سالهای اخیر از رؤسای جمهور امریکا می دانند. دولت امریکا با‏‎ ‎‏پشتیبانی از این عناصر در نظر مسلمین، در رأس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ است.‏‎ ‎‏دولت امریکا برای استفادۀ رایگان از منابع زرخیز مسلمین، میلیونها مردم شریف را به‏‎ ‎‏چنگال عناصری کثیف و دور از انسانیت گرفتار کرده؛ و اگر رئیس جمهور‏

‏فعلی‏‎[1]‎‏ تجدید نظر نکند و راه خود را از سلف ناصالح جدا نکند، مسئولیت همۀ جنایات‏‎ ‎‏که به دست مشتی از خدا بیخبر و دور از انسانیت می شود به عهدۀ اوست.‏

‏     نادیده گرفتن حقوق صدها میلیون مسلم و مسلط نمودن مشتی اوباش بر مقدرات‏‎ ‎‏آنها و مجال دادن به رژیم غیر قانونی ایران و دولت پوشالی اسرائیل برای غصب حقوق‏‎ ‎‏مسلمین و سلب آزادی و معاملۀ قرون وسطایی نمودن، جنایاتی است که در پروندۀ‏‎ ‎‏رؤسای جمهور امریکا ثبت می شود؛ و لازم است رئیس فعلی که وعده هایی داده است‏‎ ‎‏از کارهای جنایت بار دولتهای سابق اجتناب کند.‏

‏     ما اکنون در انتظاریم که ‏‏[‏‏آیا‏‏]‏‏ دولت فعلی امریکا شرافت خود و ملت خود را فدای‏‎ ‎‏منافع مادی می کند و با نفت ملتی فقیر و شریف، شرافت خود و ملتش را شستشو می کند؛‏‎ ‎‏یا با ترک پشتیبانی از این عناصر کثیف اعادۀ حیثیت و شرافت حکومت خود را می نماید.‏‎ ‎‏من از انجمنهای اسلامی در هر جا هست تقاضا دارم که روابط خود را با هم هر چه بیشتر‏‎ ‎‏مستحکم کنند و عناصر مرموزی که در صدد تفرقه و شکاف بین آنهاست طرد کنند و به‏‎ ‎‏دیگران معرفی کنند و اسلام و احکام نجات بخش آن را سرلوحۀ برنامۀ خود قرار دهند.‏‎ ‎‏از خداوند تعالی توفیق و تأیید تمام مسلمین را در به کار بستن احکام نورانی قرآن و‏‎ ‎‏اسلام خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت ایالات متحدۀ امریکا.