نامه
تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب نهضت امام خمینی
نامه به آقای سید حمید روحانی (تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‌1356

زمان (قمری) : ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 214

موضوع : تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب نهضت امام خمینی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : روحانی (زیارتی)، سید حمید

نامه به آقای سید حمید روحانی (تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب)

یادداشت اصلاحی

‏زمان: 1356 ه . ش / 1397 ه . ق‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب نهضت امام خمینی‏

‏مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید‏

‏روز دوشنبه 17 فروردین ماه 43‏‏[‏وزیرکشور‎[1]‎‏ برای بار ثانی‏‏]‏‏ و سرهنگ مولوی‏‎[2]‎‏ به حضور‏‎ ‎‏امام خمینی رسیده اعلام داشت که شما آزادید و می توانید به قم تشریف فرما شوید.‏‏[‏او جواب داد که اگر‎ ‎بنا است شماها به کارهای سابق ادامه دهید و با مردم رفتار سابق را داشته باشید بودن من در اینجا اصلح‎ ‎است. مولوی جواب داد که به درجه ام قسم که دیگر آن حرفها نیست‏]‏‏و آنگاه که آمادگی معظمٌ له را برای‏‎ ‎‏حرکت به طرف قم به دست آورد، به منظور جلوگیری از ایجاد موج و خروش مردمی و تظاهرات‏‎ ‎‏توده ای اظهار داشت که این وظیفۀ ماست که جهت حفظ و حراست شما از هرگونه پیشامد‏‎ ‎‏غیرمنتظره ای! ترتیب حرکت شما را به قم بدهیم و شما را به سلامت به منزل برسانیم!! و روی همین‏‎ ‎‏غرض که می خواستند معظمٌ له را به اصطلاح به سلامت به منزل برسانند و از هرگونه پیشامد غیر‏‎ ‎‏منتظره ای دور نگه دارند! وقت حرکت ایشان را شب قرار دادند تا در ساعتهای خلوت شب به قم‏‎ ‎‏برسند!‏‎[3]‎

‎ ‎

  • ـ آقای جواد صدر.
  • ـ رئیس ساواک تهران در سال 1343.
  • ـ متن فوق ـ به استثنای جملات داخل کروشه [] ـ نوشتۀ آقای سید حمید روحانی زیارتی است که برای درج در کتاب «نهضت امام خمینی» تنظیم نموده و به منظور اطمینان از صحت مطالب، آن را به امام خمینی ارائه کرده است و امام نیز اصلاحات را با خط خویش در حاشیۀ آن مرقوم داشته اند که در داخل کروشه مشخص می باشد.