پیام
بیان اسلامی بودن نهضت؛ پرهیز از مناقشات جزیی
پیام به نهضت آزادی ایران در خارج و بیان اسلامی بودن نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 ش‍ه‍ری‍ور ‭1357

زمان (قمری) : 18 رم‍ض‍ان‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 447

موضوع : بیان اسلامی بودن نهضت؛ پرهیز از مناقشات جزیی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نهضت آزادی ایران، خارج از کشور

پیام به نهضت آزادی ایران در خارج و بیان اسلامی بودن نهضت

پیام

‏زمان: 1 شهریور 1357 / 18 رمضان 1398‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: بیان اسلامی بودن نهضت؛ پرهیز از مناقشات جزئی‏

‏مخاطب: نهضت آزادی ایران، خارج از کشور‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏نهضت آزادی ایران خارج  از کشور، اروپا ـ امریکا‏

‏     پیام شما فرزندان اسلام ـ ایّدکم الله تعالی ـ را مبنی بر وفاداری به اسلام و تذکر‏‎ ‎‏زحمات طاقت فرسای چندین سالۀ آنان در راه اهداف عالیۀ اسلام که ضامن استقلال و‏‎ ‎‏آزادی ملتهاست، دریافت نمودم و موجب کمال تشکر گردید. از خداوند تعالی توفیق و‏‎ ‎‏تأیید گروهها یا اشخاصی را که برای اسلام عزیز و مسلمین ستمدیده فداکاری می کنند و‏‎ ‎‏عمر خود را در راه حق و رسیدن به هدف اسلامی و انسانی صرف می کنند خواستارم؛ و‏‎ ‎‏علاقۀ خود را به تمام گروههای آنان اعلام می دارم.‏

‏     امروز که ملتهای ستمدیده در سراسر ایران به خود آمده اند و ملت بزرگ ایران با‏‎ ‎‏نهضت عظیم خود، مجال را بر شاه و دارودسته اش تنگ نموده اند وقت آن نیست که‏‎ ‎‏عمرخودرادرمناقشات جزئی صرف نموده وگوش به تبلیغات مضره بعضی ازمنحرفین دهیم.‏

‏     امروز که شاه، با آتش سوزی و ویرانگری، مبارزات حق طلبانۀ ملت ما را می خواهد‏‎ ‎‏به دنیا بد جلوه دهد بر ما و شماست که بدون فوت وقت نقشۀ شیطانی او را در جهان فاش‏‎ ‎‏کنیم و نگذاریم نهضت اسلامی ـ انسانی را با بوقهای تبلیغاتی لکه دار کند.‏

‏     امروز که ما به خط «الله » قدم به قدم به هدف نزدیکتر می شویم باید همه را به اتحاد و‏‎ ‎‏برابری و برادری دعوت کرده و نقاط حساسی را که مردم به خاطر آن خود را جلو رگبار‏‎ ‎‏گلولۀ شاه قرار می دهند نشان دهیم. امروز باید افراد محترم «نهضت آزادی ایران» در‏‎ ‎‏داخل و خارج، و جمیع جناحهای اسلامی ـ ایّدهم الله تعالی ـ بدون از دست دادن‏‎ ‎‏فرصت، دست در دست یکدیگر نهاده و در این امر حیاتی، که برچیده شدن رژیم‏

‏پهلوی است مبارزه، و بدون مناقشات، ملت را به سوی هدف غایی که ایجاد حکومت‏‎ ‎‏اسلامی است هدایت نمایند. امروز سستی و سردی و سرگرم شدن به مسائل جزئی انتحار‏‎ ‎‏است؛ انتحاری فضاحت بار. خطر به قدرت رسیدن شاه از اختلاف و سستی گروهها، خطری نیست‏‎ ‎‏که بتوان همۀ ابعاد آن را پیش بینی کرد؛ خطر سقوط یک ملت بزرگ و اسلام عزیز است.‏

‏     ‏‏اینجانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همۀ اقشار ملت مسلمان کوشش کرده و‏‎ ‎‏می کنم، و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم، که هستی ملت بدان پیوسته است،‏‎ ‎‏استمداد می نمایم، مطالعۀ مبارزات آزادیبخش ملتهای دربند و کشتارها و شکنجه ها و‏‎ ‎‏زحمات طاقت فرسای آنان، هشداری است به ملت شریف ایران که نتیجۀ مبارزات دینی‏‎ ‎‏و ملی آنان فوری و سریع نیست . نهضت ایران ، تا پیروزی ـ که مسلماً از آنِ ملت شجاع‏‎ ‎‏است ـ ادامه خواهد داشت؛ و بر شماست که این مطلب را هر چه زودتر به ملت برسانید.‏

‏     مرقوم شده بود که در بند اول اعلامیۀ 21 شعبان 98 ابهامی است که آلت دست بعضی‏‎ ‎‏از افراد مغرض شده است.‏‎[1]‎‏ باید متوجه باشید که آن بند به دنبال مطالبی بود که نهضت‏‎ ‎‎ ‎‏ایران را غیر اسلامی معرفی می کرد و دانسته یا ندانسته ملت را از آن جدا می نمود، و‏‎ ‎‏زحمات چندین سالۀ همه را به نفع شاه هدر می داد. در این مورد خطیر من مکلف بودم‏‎ ‎‏اشتباه آنان را گوشزد نمایم و پایه های اساسی مبارزۀ ایران را نشان دهم. لذا صریحاً اعلام‏‎ ‎‏می دارم که این بند مربوط به کسانی است که نهضت اصیل ایران را به امر سیاسیِ غیر‏‎ ‎‏اسلامی ترسیم می نمایند که نتیجه اش حفظ شاه است نه کسانی که در نوشته ها و‏‎ ‎‏مصاحبات خود، شاه را محکوم و ایران را بر سر دو راهی «آزادی» یا «شاه» قرار‏‎ ‎‏می دهند، و نه کسانی که در طول مبارزات در نوشته ها و سخنرانیهای خود پیوستگی و‏‎ ‎‏همگامی خود را با اسلام، و انزجار و تبریِ خود را از رژیم منحط پهلوی اعلام نموده اند؛‏‎ ‎‏چنانچه در اکثر نوشتجات خود بدان تصریح نموده اند. از خداوند متعال نصرت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین و توفیق همگی را خواستارم.                                                     روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ اشارۀ امام به بند یک پیام تاریخی 5 / 5 / 57 است:« نهضت مقدس اخیر ایران که ابتدای شکوفایی اش از 15 خرداد 42 بود، صد در صد اسلامی است و به دست توانای روحانیون با پشتیبانی ملت مسلمان و بزرگ ایران پی ریزی شد...»