پیام
تذکر به مردم و سران ارتش
پیام به ملت ایران (تذکر به سران ارتش و وعدۀ نزدیک بودن پیروزی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 14 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 4 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 308

موضوع : تذکر به مردم و سران ارتش

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (تذکر به سران ارتش و وعدۀ نزدیک بودن پیروزی)

پیام

‏زمان: 14 آبان 1357 / 4 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: تذکر به مردم و سران ارتش‏

‏مناسبت: جنایت رژیم در دانشگاه تهران‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏درود به ملت شریف و شجاع ایران ـ ایدهم الله تعالی‏

‏     من نمی دانم از کدام مصیبتهای ملت و از کدام جنایتهای شاه بنویسم؛ قلم من عاجز‏‎ ‎‏است. آیا جنایاتی را که در دانشگاه به دست دژخیمان شاه واقع شد، متذکر شوم یا از‏‎ ‎‏کشتارهایی که در سراسر ایران به امر این جنایتکار حرفه ای صورت گرفت؟ من قدرت‏‎ ‎‏ندارم جنایات سراسر ایران را که برادران و خواهران ما را به خاک و خون کشیده بشمارم.‏‎ ‎‏هر روز اخبار واصله، ما را به جنایات بزرگ تازه ای آگاه می گرداند، هر روز فرزندان‏‎ ‎‏اسلام به مصیبتهای تازه ای مبتلا هستند.‏

‏     کار شاه و حکومت او به رسوایی کشیده است و در پناه کولی ها و اشرار جیره خوار‏‎ ‎‏می خواهد خود را حفظ کند، و در عین حال از فریبکاری دست نکشیده و می خواهد با‏‎ ‎‏تشکیل حکومت به اصطلاح ملی و با تزهای مبتذل و تبلیغات بی اساس و بیهوده ملت را‏‎ ‎‏اغفال کند، و بعضی از شاهدوستان طرفدار امریکا را برانگیخته که از طرفی مردم را از‏‎ ‎‏برکنار رفتن شاه بترسانند که با وضع جغرافیایی ایران اگر شاه برود مملکت می رود، و از‏‎ ‎‏طرفی برای نجات شاه به دوره گردی بپردازند و اشخاصی را از روحانی و سیاسی با خود‏‎ ‎‏همراه کنند؛ غافل از آنکه مردم چنان آشنا به مسائل سیاسی شده اند که این حرکات‏‎ ‎‏مذبوحانه را به چیزی حساب نمی کنند.‏

‏     ملت ایران شاه را می شناسد که اوست اساس تمام خرابیها و خیانتها؛ اوست که‏‎ ‎‏ابرقدرتها را بر شئون سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی کشور مسلط نموده، و با‏

‏مهلت دادن به او کشور از دست می رود. این طرحهای خائنانه مملکت را به نیستی تهدید‏‎ ‎‏می کند؛ این طرحها از حلقوم طرفداران امریکاست. ملت غیور ایران به پا خاسته تا کشور‏‎ ‎‏را از پرتگاه نیستی نجات دهد و دست غارتگران را کوتاه کند، و طرحهای خائنانه را بر‏‎ ‎‏هم زند. ملتی که در عزای عزیزان خویش به سوگ نشسته و تمام جنایات را از شاه‏‎ ‎‏می داند، طرح سازش با شاه را چگونه می پذیرد؟ این از خدا بیخبران و خائنان به ملت و‏‎ ‎‏اسلام می خواهند شاه را در مسند سلطنت نگه داشته و سپس به قدرت شیطانی رسانند تا‏‎ ‎‏خشک و تر را به آتش انتقام بسوزاند. اکنون که ملت ایران بر سر دوراهی مرگ و حیات،‏‎ ‎‏و آزادی و اسارت، و استقلال و استعمار، و عدالت اقتصادی و استثمار واقع است، و در‏‎ ‎‏پیشگاه خداوند تعالی و نسل آتیه مسئول است، باید تا رسیدن به هدف، نهضت را هر چه‏‎ ‎‏شورانگیزتر ادامه دهد، و طمع کسانی را که با توطئه های شیطانی می خواهند خون جوانان‏‎ ‎‏ما را به هدر دهند قطع کند، و به این مصلحت اندیشیهای مأمورین شاه و امریکا با مشت‏‎ ‎‏گره کرده جواب دهد، و به تذکرات زیر توجه نماید:‏

‏     1 ـ هدف اسلامی ما برچیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسلۀ پهلوی‏‎ ‎‏است، که غیرقانونی و غیر شرعی بودن آن بر همه روشن است و خیانت و جنایت بی پایان‏‎ ‎‏آن روشنتر، و ملت ایران با هر طرحی که لازمه اش بقای نظام شاهنشاهی و حفظ سلسلۀ‏‎ ‎‏پهلوی است مخالف است، و هیچ ابهامی در این پیشنهاد که ملت ایران با رفراندم خود در‏‎ ‎‏سراسر کشور مکرر اعلام کرده نیست، و نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که‏‎ ‎‏حافظ استقلال و دموکراسی است، و بر اساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می شود، و‏‎ ‎‏ما این پیشنهاد را در آتیۀ نزدیک به آرای عمومی رسماً مراجعه می کنیم و هر کس و یا هر‏‎ ‎‏گروه که با این پیشنهادهای سه گانه موافق نیست راه او غیر از راه ما و ملت ایران است.‏

‏     2 ـ برای رسیدن به این هدف مقدس لازم است به نهضت اسلامی به همۀ ابعادش‏‎ ‎‏ادامه داد:‏

‏     الف ـ ادامۀ اعتصابات در تمام دستگاههای دولتی و هدف اصلی اعتصاب همان‏‎ ‎‏است که در بند اول ذکر شد.‏


‏     ب ـ پشتیبانی از اعتصابات کارمندان مؤسسات دولتی؛ بخصوص کارمندان و کارگران‏‎ ‎‏شرکت نفت و جلوگیری از هدر دادن این مخزن عظیم و ادامۀ اعتصابات تا رسیدن به‏‎ ‎‏هدف اسلامی.‏

‏     ج ـ کمک مالی به کسانی که در اثر اعتصابات ضرر دیده اند؛ اعم از اصناف شجاع و‏‎ ‎‏کارگران و زحمتکشان متدین و محروم و کارمندان محترم و کمک برای ادامۀ اعتصاب‏‎ ‎‏در همۀ اقشار.‏

‏     3 ـ بر صاحب منصبان و سران نیروهای هوایی و زمینی و دریایی است که با افراد خود‏‎ ‎‏به ملت بپیوندند؛ که اطاعت شاه اطاعت طاغوت است. و بر سربازان و سایر قوای انتظامی‏‎ ‎‏است که ازاوامری که برخلاف مسیرملت است سرپیچی کنند؛که اطاعت این اوامر مخالفت‏‎ ‎‏با قرآن مجید و پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه‏‎ ‎‏الشریف ـ می باشد. و بر خانواده ها و عائلۀ ارتش و سایر قوای انتظامی است که آنان را از‏‎ ‎‏مخالفت با ملت و از ظلم و ستم به خواهران و برادران اسلامی خود باز دارند، و آنان را بر‏‎ ‎‏این اعمال ظالمانه مؤاخذه کنند که عاقبت این ستمکاریها به ضرر آنان است. اینجانب از‏‎ ‎‏ملت شریف و شجاع ایران تشکر می کنم که با شجاعت و پایداری خود کنگره های قصر‏‎ ‎‏ستمکاری را یکی پس از دیگری فرو ریخت و دلیرانه این بت شیطانی را شکست.‏

‏     عزیزان من! صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک و خدا با صابران است. خود و‏‎ ‎‏فرزندان نسل آتیه را سرفراز کنید که ایران امروز جایگاه آزادگان است؛ و سستی و هراس‏‎ ‎‏به خود راه ندهید؛ که نمی دهید، و به وسوسه های شیطانی بستگان دستگاه ظلم گوش ‏‎ ‎‏فرا ندهید. شما ملت ایران، و همت و شجاعت شما زبانزد جهانیان و سرمشق‏‎ ‎‏آزادیخواهان است. من از این راه دور چشم امید به شما دوخته ام و آنچه در قدرت دارم‏‎ ‎‏در خدمت به شما که به حق است نثار می کنم؛ و صدای آزادیخواهی و استقلال طلبی‏‎ ‎‏شما را به گوش جهانیان رسانده و می رسانم. و از خداوند تعالی سلامت و عظمت شما‏‎ ‎‏ملت نجیب بزرگ را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏4  ذی الحجه  1398 -  روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎