مصاحبه
پیروزی ملت ایران، سرمشق ملت های ستمدیده
مصاحبه با روزنامه یونانی توویما درباره پیروزی ایران، سرمشق ملت های ستمدیده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 5 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 333

موضوع : پیروزی ملت ایران، سرمشق ملت های ستمدیده

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامه یونانی توویما

مصاحبه با روزنامه یونانی توویما درباره پیروزی ایران، سرمشق ملت های ستمدیده

مصاحبه

‏زمان: 15 آبان 1357 / 5 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: پیروزی ملت ایران، سرمشق ملتهای ستمدیده‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه یونانی توویما‏

سؤال: ‏[‏‏ملت بزرگ ایران در مبارزۀ نهایی برای رهایی از چنگال سلسلۀ پهلوی و ساختمان آینده ای نوین‏‎ ‎‏گام نهاده است. آیا اعتقاد دارید که این مبارزه اکنون به پیروزی نزدیک می شود؟ در این صورت اعتقاد‏‎ ‎‏شما مبتنی بر چه واقعیتهایی است؟‏‏]‏

جواب: ‏بله، ما اعتقاد داریم که مبارزۀ ملت ما به پیروزی نزدیک است. امروز شاه و نظام‏‎ ‎‏سلطنتی بیش از هر زمان دیگری متزلزل است. شاه برای حفظ خود یا سلطنت خاندانش‏‎ ‎‏حاضر به همه گونه عقب نشینی شده است اما ملت ما طی تظاهرات مداوم چند میلیون‏‎ ‎‏نفری و دادن هزارها تلفات، مخالفت قاطع خود را با نظام کنونی اعلام کرده است. ملت‏‎ ‎‏ما قیام کرده است و ملت پیروز است.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر شما دخالتهای خارجی که هدفشان سلب آزادی و استقلال می باشد کدام است؟‏‏]‏

ــ     ‏سیاستهای خارجی امریکا،انگلیس،روسیه، چین و سایرین از رژیم فاسد شاه و جنایتهای‏‎ ‎‏او پشتیبانی می کنند، اقتصاد ما را بر هم زده اند، ارتش ما را وابسته کرده اند، فرهنگ ما را‏‎ ‎‏آلوده ساخته اند. اما ملت ما با قیام خود به دخالتهای این اجانب پایان خواهد داد.‏

ــ     ‏[‏‏مقام و موضع مرحلۀ جدید مبارزات خلق ایران را نسبت به مبارزات زمان حکومت دکتر مصدق‏‎ ‎‏چگونه می بینید؟‏‏]‏

ــ     ‏مبارزات کنونی ایران یک حرکت کاملاً اسلامی و در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و‏‎ ‎‏استقرار حکومت جمهوری اسلامی است.‏

ــ     ‏[‏‏اثرات آیندۀ پیروزی خلق ایران در سرنوشت خاورمیانه چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیدۀ جهان،‏‎ ‎‏خصوصاً ملتهای خاورمیانه خواهد بود که چگونه یک ملتی با اتکا به ایدئولوژی انقلابی‏‎ ‎‏اسلامی بر قدرتهای عظیم فایق می آید.‏