مصاحبه
عدم امکان مصالحه با شاه ـ بیان وضعیت حال و آینده انقلاب
مصاحبه با تلویزیون «ان.بی.سی» امریکا (ردّ سازش با رژیم شاه و آینده انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 10 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 437

موضوع : عدم امکان مصالحه با شاه ـ بیان وضعیت حال و آینده انقلاب

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون «اِن. بی. سی» امریکا

مصاحبه با تلویزیون «ان.بی.سی» امریکا (ردّ سازش با رژیم شاه و آینده انقلاب)

مصاحبه

‏زمان: 20 آبان 1357 / 10 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو   ‏

‏موضوع: عدم امکان مصالحه با شاه ـ بیان وضعیت حال و آیندۀ انقلاب‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون «اِن. بی. سی» امریکا‏

سؤال: ‏[‏‏این تظاهرات و اعتصابات و پیاده رویهای اعتراض آمیز که در ایران انجام می شود، در جهت‏‎ ‎‏خدمت به چه اهدافی است؟‏‏]‏

جواب: ‏باید از فریادهایی که مردم می کشند اهدافشان را به دست آورد. همه فریاد می زنند که:‏‎ ‎‏«آزادی، استقلال، حکومت اسلامی»، «مرگ بر سلطنت پهلوی» و... اینها اهداف آنان‏‎ ‎‏است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا هیچ شانس مصالحه ای را حضرت آیت الله با شاه امکانپذیر می دانند؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر؛ شاه دیگر قابلیت مصالحه ندارد و جز اینکه برود هیچ چاره ای نیست.‏

ــ     ‏[‏‏بعضی از دوَل غربی ادعا می کنند که شاه بایستی بماند برای اینکه مخالفینْ برنامۀ مشخصی که بتوانند‏‎ ‎‏مملکت را اداره کنند، ندارند. نظر حضرتعالی چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏اینها تبلیغات طرفداران شاه است که می خواهند مملکت در این هرج و مرجی که هست‏‎ ‎‏باقی باشد و شاه یک حکومت استبدادی غیر قانونی بر مردم بکند. ایران رجال برجسته و‏‎ ‎‏کارشناسهای متعهد و مسئول دارد که ادارۀ مملکت را به عهده می گیرند، ولی این‏‎ ‎‏اداره ای که شاه می کند که تمامش مبنی بر خیانت و خسارت ملت است، هیچ دردی را‏‎ ‎‏دوا نمی کند. اصولاً شاه در این سی و چند سال چه دردی را دوا کرده است؟‏

ــ     ‏[‏‏در صورت رفتن شاه، چه نقشی را حضرت آیت الله در حکومت آینده برای خود در نظر دارند؟‏‏]‏

ــ     ‏من برای خودم نقشی جز هدایت ملت و حکومت برعهده نمی گیرم.‏

ــ     ‏[‏‏نظر شما دربارۀ این ترس و نگرانی در میان امریکایی ها که اگر شاه برود یا خلع شود، جریان نفت به‏‎ ‎‏غرب قطع خواهد شد چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏این هم یکی از تبلیغات شاه و طرفداران اوست. ما با برقراری حکومت اسلامی،‏‎ ‎


‏نمی خواهیم نفت را زیر زمین نگه داریم. برای ادارۀ کشور، ما احتیاج به پول نفت‏‎ ‎‏داریم.به هرکس که بخرد به طور عادلانه نفت را می فروشیم و درآمد حاصل از آن را ‏‎ ‎‏آنطور که صلاح ملت باشد به کار می اندازیم. لکن به طرزی که شاه عمل می کند، که‏‎ ‎‏خیانت است، ما نمی خواهیم عمل کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرتعالی از نفوذ خارجیان در ایران شکایت کرده اید. ممکن است بفرمایید که اینها از جانب چه‏‎ ‎‏کشورهایی هستند؟‏‏]‏

ــ     ‏در رأس آنها امریکاست که نفوذ او در همۀ شئون کشور معلوم است. ملت ایران به واسطۀ‏‎ ‎‏اِعمال نفوذ امریکاست که از حکومت و دولت آن تنفر دارد. دخالت امریکا دیگر تقریباً‏‎ ‎‏بیواسطه است. من می ترسم که این دخالتها منتهی به نگرانی ملت ایران از ملت امریکا نیز‏‎ ‎‏بشود. باید ملت امریکا دولت را وادار کند که در امور داخلی کشور ما دخالت نکند که‏‎ ‎‏موجب این همه نگرانی و ناآرامی شده است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرتعالی نگران این نیستید که شورشهای اخیر و معضلات ایران به استقرار یک حکومت‏‎ ‎‏کمونیستی منجر شود؟‏‏]‏

ــ     ‏هرگز، در ایران همان طور که دیده می شود تمام اقشار، فریاد از اسلام و حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می زنند. کمونیست اگر هم باشد، عدد بسیار قلیلی است که امکان هیچ فعالیت مؤثری‏‎ ‎‏برای آنها نیست. ما از این جهت هیچ اضطرابی نداریم.‏

ــ     ‏[‏‏اخیراً حضرتعالی با بعضی از رهبران دیگر مخالف شاه ملاقاتهایی داشته اید، نظیر سنجابی. آیا آنها هم‏‎ ‎‏با برنامه های شما موافق هستند؟ و توافقهایی در این زمینه وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏آنها مطالبی را که ما گفتیم تصدیق کردند و با ما اظهار موافقت کردند. شخص ملی یا‏‎ ‎‏مذهبی در این مسائلی که ما طرح کردیم تردید نخواهد کرد مگر آنکه از عمال شاه باشد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله پیش بینی می کنند که در ماه آینده چه حوادثی در ایران اتفاق می افتد؟‏‏]‏

ــ     ‏تا شاه در ایران است و ابرقدرتها برای نگهداری او تلاش می کنند، آدمکشیها و حوادث‏‎ ‎‏اخیر در ایران ادامه دارد، ولی اگر شاه برود و ملت قهرمان ایران خودش امور کشورش را‏‎ ‎‏به دست گیرد آرامش به ایران باز خواهد گشت و حکومت اسلامی تشکیل می شود و ‏‎ ‎


‏ان شاءالله تمام امور به صلاح ملت جریان می یابد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله قصد دارند به ایران باز گردند؟‏‏]‏

ــ     ‏الان معلوم نیست با این اوضاع آشفته که به دست شاه انجام می گیرد و اخیراً به اوج خود‏‎ ‎‏رسیده است، لازم باشد به ایران باز گردم. بودن من در خارج که بتوانم فریاد ایرانیان‏‎ ‎‏مظلوم را به همۀ عالَم برسانم بهتر است. ولکن هر موقع که صلاح ملت باشد به ایران‏‎ ‎‏برمی گردم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله هیچ گونه نگرانی یا ترسی از امنیت شخصی خود دارند؟‏‏]‏

ــ     ‏اینها مهم نیست و اشکالی ندارد. اصولاً اگر با کشتن من انقلاب به نتیجۀ کامل خود برسد،‏‎ ‎‏چرا به چنین امری راضی نباشم؟ خون من از خون سایر ایرانیان رنگینتر نیست. در هر‏‎ ‎‏صورت خداوند، عالِم و حافظ است.‏

‎ ‎