سخنرانی
خطر سوء استفاده از آزادی
سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی (خطر سوء استفاده از آزادی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 6 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 37

موضوع : خطر سوء استفاده از آزادی

زبان اثر : فارسی

حضار : پرسنل نیروهای هوایی و دریایی بندرعباس

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی (خطر سوء استفاده از آزادی)

سخنرانی

‏زمان: 11 خرداد 1358 / 6 رجب 1399 ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: خطر سوء استفاده از آزادی‏

‏حضار: پرسنل نیروهای هوایی و دریایی بندرعباس‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

آزادی یک امانت الهی

‏     اول باید تشکر کنم از شما آقایان که از راه دور آمدید برای ملاقات ما. و خوشوقتم از‏‎ ‎‏اینکه مواجه با هم هستیم و می توانیم صحبتها را با هم بکنیم. ما گذشته را پشت سر‏‎ ‎‏گذاشتیم و بحمدالله موفقیت آمیز بود. به گذشته خیلی نباید نظر کرد؛ عمده آینده است.‏‎ ‎‏تکلیف فعلی ما چیست؟ و تکلیف بعد از این و آیندۀ ما؟ فرق نیست بر اینکه ما همه‏‎ ‎‏مکلف هستیم به تکلیفهای الهی برای حال و برای آینده. در حال حاضر می دانید که‏‎ ‎‏آشفتگیهایی در کار است، و توطئه هایی برای اخلال. تکلیف ما در این حال که‏‎ ‎‏اخلالگرها می خواهند نگذارند این نهضت به ثمر برسد چیست؟ و تکلیف آیندۀ ما‏‎ ‎‏چیست؟ ما تاکنون آزادی را به دست آوردیم؛ همه الآن آزادانه از محل خودتان آمدید‏‎ ‎‏و با هم ملاقات می کنیم که قبل از این همچو آزادی برای شما نبود؛ برای ما هم نبود. ما‏‎ ‎‏الآن آزاد هستیم؛ آزادی یک نعمت بزرگ الهی است؛ آیا در این موقع که آزاد هستیم،‏‎ ‎‏ببینیم که از این آزادی آیا سوء استفاده می کنیم یا استفاده مشروع؟ آزادی یک امانت‏‎ ‎‏الهی است که خداوند نصیب ما کرد؛ آیا این امانتی که خدای تبارک و تعالی به ما داد و ما‏‎ ‎‏را آزاد کرد، با این آزادی چه می کنیم؟ آیا آزادی را صرف صلاح ملت و اسلام‏‎ ‎‏می کنیم؟ یا آزادی را صرف جهاتی که برخلاف مسیر نهضت و برخلاف رضای‏‎ ‎‏خداست؟‏

‏     الآن ما همه در بوتۀ امتحان گذاشته شدیم. قشرهای ملت ـ همه ـ از روحانیون گرفته‏

‏است تا دانشگاهی، از نیروی هوایی گرفته است تا نیروی زمینی، و تا نیروی دریایی،‏‎ ‎‏بازارهای اسلام، سرحدات اسلام، عشایر ایران، همۀ ما الآن آزادیم و در تحت امتحان.‏‎ ‎‏خداوند ما را با این نعمت امتحان خواهد کرد. اگر ما آزادی را در مسیر خودش، برای‏‎ ‎‏صلاح ملت، برای صلاح اسلام، در خدمت کشور، از این آزادی استفاده کردیم، از‏‎ ‎‏امتحان درست بیرون آمده ایم؛ و اگر خدای نخواسته آزادی را صرف کردیم برخلاف‏‎ ‎‏مسیر ملت و اسلام، حالا که آزاد شدیم خودمان را به هرج و مرج بکشیم، حالا که آزاد‏‎ ‎‏هستیم به زیردستان خودمان ظلم کنیم، حالا که آزاد هستیم برخلاف نظامات اسلامی و‏‎ ‎‏برخلاف نظامات ملی عمل کنیم، هرج و مرج بپا کنیم، چون آزاد هستیم تحت هیچ‏‎ ‎‏قاعده نباشیم، تحت هیچ یک از قواعد اسلامی و ملی نباشیم، اگر اینطور باشد، آزادی را‏‎ ‎‏صرف کردیم برخلاف مسیر ملت و برخلاف مسیر اسلام. توجه داشته باشید که از این‏‎ ‎‏امتحان آبرومند بیرون بیاییم. اگر منِ طلبه وقتی آزاد شدم، به رفقای خودم، به‏‎ ‎‏زیردستهای خودم، به دوستان خودم تعدی کردم، برخلاف مسیر نهضت عمل کردم،‏‎ ‎‏برخلاف مسیر ملت عمل کردم، من به این آزادی که خدای تبارک و تعالی داده است‏‎ ‎‏خیانت کرده ام. اگر شما برادرهای نظامی من هم حالا که آزادی پیدا کردید بخواهید از‏‎ ‎‏این آزادی سوءاستفاده کنید، برخلاف مسیر ملت، برخلاف مسیر کشور، عمل بکنید،‏‎ ‎‏برخلاف نظامات مقرره عمل بکنید، شما هم مثل من از این امتحان بیرون نیامدید، و‏‎ ‎‏خدای نخواسته خیانت کردید. امانت خدا را حفظ کنید. به امانت خدا خیانت نکنید.‏

خطر کفران نعمت انقلاب

‏     شما آزادید؛ آزادی را صرف کنید در صلاح ملت، در صلاح کشور. و آزادی برای‏‎ ‎‏این نیست که هرکس هر کاری می خواهد بکند. قاچاق فروشی بکند، گرانفروشی بکند،‏‎ ‎‏سرحدات را به هم بزند، نظام را به هم بزند؛ جهات مقررات ملی و دولتی و اسلامی را‏‎ ‎‏ملاحظه نکند. معنای آزادی این نیست. آزادی در حدود مقررات است. مقررات را باید‏‎ ‎‏حفظ کرد. کسی حق ندارد به شما تعدی بکند؛ شما آزادید، و کسی حق ندارد شما را‏

‏محدود کند؛ لکن مقررات را باید همه حفظ بکنیم. من که در اینجا هستم و شما که در‏‎ ‎‏سرحدات هستید باید مقررات را حفظ بکنیم؛ باید نظامات را حفظ بکنیم؛ باید جهاتی‏‎ ‎‏که مقرر شده است برای ما و شما همه حفظ بکنیم، تا ان شاءالله این کشور را به سامان‏‎ ‎‏برسانیم. اگر من که اینجا هستم برخلاف مقررات عمل کنم و آنکه در تهران است‏‎ ‎‏برخلاف مقررات عمل کند و آنکه در سرحدات است برخلاف مقررات عمل کند،‏‎ ‎‏خدای نخواسته این نعمت را که خدا به ما داده است و باید شکر او را بکنیم، کفران او را‏‎ ‎‏کرده ایم؛ و خدای نخواسته از ما گرفته می شود؛ و باز برمی گردیم به سالهای سابق و به‏‎ ‎‏گرفتاریهای سابق. شما آقایان، ... و ما اینجا، شما آنجا، و همۀ ملت در هر جا که هستند،‏‎ ‎‏باید از آزادی استفادۀ صحیح بکنند. از آزادی استفاده های سوء نکنند. همه باید با‏‎ ‎‏مقرراتی که شرع و عقل معین می کند، با نظاماتی که باید عمل به آن کرد، همه با هم به این‏‎ ‎‏نظامات عمل بکنیم؛ به این مقررات عمل بکنیم. ‏

‏     من از شما دوستان عزیز، فرزندان محترم، که در سرحدات هستید و در آنجا زحمت‏‎ ‎‏می کشید و در آن هوای گرم برای اسلام و برای کشور خودتان خدمت می کنید، کمال‏‎ ‎‏تشکر را دارم. و امیدوارم که شما خودتان سرحدات را حفظ کنید و نگذارید قاچاق وارد‏‎ ‎‏بشود؛ خصوصاً اسلحۀ قاچاق و مواد مخدره ای که برای ملت ما مضر است. خود شما‏‎ ‎‏باید آنجا فعالیت کنید و جلوگیری از این مطالب بکنید. خداوند به همۀ شما سلامت و‏‎ ‎‏سعادت و عزت و عافیت عنایت کند، و شما را جزء فداکارهای اسلام قرار بدهد.‏

‎ ‎