سخنرانی
تشریح انگیزه ها و اهداف قیام 15 خرداد ـ نکاتی پیرامون روشنفکر مآبان غرب زده
سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم (سالگرد قیام 15 خرداد)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 10 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 53

موضوع : تشریح انگیزه ها و اهداف قیام 15 خرداد ـ نکاتی پیرامون روشنفکر مآبان غرب زده

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سالگرد قیام 15 خرداد

حضار : جمعی از مراجع و روحانیون و گروه های مختلف

سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم (سالگرد قیام 15 خرداد)

سخنرانی

‏زمان: 15 خرداد 1358 / 10 رجب 1399 ‏

‏مکان: قم‏

‏مناسبت: سالگرد قیام 15 خرداد‏

‏موضوع: تشریح انگیزه ها و اهداف قیام 15 خرداد ـ نکاتی پیرامون روشنفکرمآبان غربزده‏

‏حضار: جمعی از مراجع و روحانیون و گروههای مختلف‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‎[1]‎

انگیزه قیام 15 خرداد

‏     پانزده خرداد چرا به وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ و دنبالۀ آن در سابق چه‏‎ ‎‏بود؟ و الآن چیست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را کی به وجود آورد؟ و دنبالۀ‏‎ ‎‏آن را کی تعقیب کرد؟ و الآن کی همان دنباله را تعقیب می کند؟ و پس از این امید به‏‎ ‎‏کیست؟ 15 خرداد برای چه مقصدی بود؟ و تا کنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها‏‎ ‎‏برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید؛ و مقصد 15 خرداد را بشناسید؛ و‏‎ ‎‏کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید؛ و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند‏‎ ‎‏بشناسید؛ و کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید؛ و مخالفین 15 خرداد،‏‎ ‎‏و مقصد 15 خرداد را بشناسید.‏

‏     15 خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم‏‎ ‎‏بود؛ و بعد از اینکه صحبتهایی و افشاگریهایی شد، دنبالۀ آن منتهی به 15 خرداد شد. 15‏‎ ‎‏خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و‏‎ ‎‏همین جمعیتها که الآن اینجا هستند. اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین‏‎ ‎‏سنخ جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. و همین سنخ جمعیت بودند که‏‎ ‎‏کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی بودند که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز‏

‏اسلام نداشتند 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام‏‎ ‎‏ندارند در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از‏‎ ‎‏اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.‏

آفرینندگان حماسۀ 15 خرداد

‏     باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها که در‏‎ ‎‏15 خرداد، به طوری که مشهور است، پانزده هزار فدایی دادند و آنهایی که پس از 15‏‎ ‎‏خرداد و 15 خردادها و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عامهای دیگر در میدانها آمدند‏‎ ‎‏چه قشری از جمعیت بودند؟ آنهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند، آنهایی که دنبالۀ‏‎ ‎‏15 خرداد را تا کنون رساندند، آنهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، آنهایی‏‎ ‎‏که به خیابانها ریختند و فریاد «الله اکبر» کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین‏‎ ‎‏قشر از جمعیت است؛ دیگران هیچ حقی ندارند. الآن کی منحرف دارد می کند مسیر ملت‏‎ ‎‏ما را؟ چه گروههایی هستند که ملت ما را از این مسیر می خواهند منحرف کنند؟ چه‏‎ ‎‏جمعیتهایی هستند که نهضت اسلامی را می خواهند از اسلامیتش منحرف کنند؟ اینها‏‎ ‎‏گروههایی هستند که عده ای از آنها نمی دانند قضایا را، جاهلند؛ و عده ای هستند عالماً‏‎ ‎‏عامداً با اسلام مخالفند. آنهایی که جاهلند باید هدایت کرد، باید گفت به آنها که ای‏‎ ‎‏آقایان! که خیال می کنید به غیر از اسلام در ایران می تواند چیزی پیش ببرد، ای کسانی که‏‎ ‎‏گمان می کنید ‏‏[‏‏قدرتی‏‏]‏‏ غیر اسلام رژیم را ساقط کرده است، ای کسانی که احتمال‏‎ ‎‏می دهید که غیر مسلمین و غیر اسلام کس دیگر دخالت داشته است، شما مطالعه کنید،‏‎ ‎‏بررسی کنید اشخاصی که در 15 خرداد جان دادند، سنگهای قبرهای آنها را ببینید کی‏‎ ‎‏بودند اینها. اگر یک سنگ قبر از این قشرهای دیگر غیر اسلامی پیدا کردید، آنها هم‏‎ ‎‏شرکت داشته اند. اگر در قشرهای اسلامی یک سنگ قبر از آن درجه های بالا پیدا‏‎ ‎‏کردید، آنها هم شرکت داشته اند. ولی پیدا نمی کنید. هر چه هست این قشر پایین است،‏‎ ‎‏این قشر کشاورز است، این قشر کارگر است، این تاجر مسْلم است؛ این کاسب مسلم‏

‏است؛ این روحانی متعهد است. هر چه هست از این قشر است. پس 15 خرداد را به تبع‏‎ ‎‏اسلام اینها بوجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند؛ و به تبع اسلام اینها نگهداری‏‎ ‎‏می کنند. کسانی که گمان می کنند غیر قدرت اسلام می توانست یک همچو سدی را‏‎ ‎‏بشکند در خطا هستند. ‏

انقلابی نمایان فرصت طلب

‏     و اما آن قشری که به واسطۀ مخالفت با اسلام با ما مخالفت می کنند،آنها باید علاج به‏‎ ‎‏هدایت ـ اگر ممکن است علاج ـ کرد؛ والا با همان مشتی که رژیم را از بین بردید این‏‎ ‎‏وابسته ها را هم از بین خواهید برد. از 15 خرداد تا کنون آنچه شده است، آنچه تحقق پیدا‏‎ ‎‏کرده است، با فعالیت همین قشر و با جان نثاری همین جمعیت و با خون دادن همین طبقه‏‎ ‎‏بوده است. اینها حق دارند در همه چیزهایی که باید تحقق پیدا بکند رأی بدهند. آنهایی‏‎ ‎‏که در خارج بودند و حالا آمده اند و آنهایی که در خارجِ صف بوده اند و حالا وارد صف‏‎ ‎‏شده اند هیچ حقی در این نهضت ندارند. و نظر آنها هیچ اعتباری ندارد. نظر آن ملتی که‏‎ ‎‏نهضت را به وجود آورد و قدرتهای بزرگ را شکست، و بعد از این هم دنبال همین‏‎ ‎‏قدرت خواهد بود، تمام حَظّ مال اینهاست. نظرهای اینها میزان است. نظرهای دیگران‏‎ ‎‏اگر موافق با نظر اینهاست، اگر دنبالۀ اسلام است، اگر با حفظ اسلام و احکام است، اهلاً و‏‎ ‎‏مرحبا؛ و اگر انحراف است آنها باید بروند آنجایی که قبلاً بوده اند. انحرافات را از کجا‏‎ ‎‏بشناسیم؟ از کجا بدانیم که ‏‏[‏‏تفاوت‏‏]‏‏ قشر نهضت به وجودآور، با قشرهای مخالف‏‎ ‎‏نهضت چیست؟ از کجا بفهمیم؟ از نوشته های آنها، از گفتار آنها، از اجتماعات آنها، از‏‎ ‎‏میتینگهای آنها. هر اجتماعی که بر اساس اسلام و قوانین اسلام است، بر مسیر این ملت‏‎ ‎‏است. و هر اجتماع و هر نطق و هر خطابه و هر قلمفرسایی که برخلاف مسیر اسلام است،‏‎ ‎‏هر چه باشد خلاف این نهضت است. مخالفین شما می خواهند خون را شما دادید،‏‎ ‎‏استفاده را آنها ببرند. مخالفین شما می خواهند زحمتها را شما کشیدید، میوه ها را آنها‏‎ ‎‏بچینند. مخالفین شما ملت ستمدیده هیچ رنجی نبردند، در زمان طاغوت هم هیچ رنجی‏

‏نبردند؛ برای اینکه تبع بودند؛ موافق بودند یا ساکت بودند. حالا که شما سفره را پهن‏‎ ‎‏کردید، اینها به دور سفره نشسته اند برای استفاده. کاش می گفتند شما هم شریک، لکن‏‎ ‎‏می گویند ما، و شما نه. و روحانیت نه. ما و قشرهای دیگر نه. همه چیز را برای خودشان‏‎ ‎‏می خواهند. ما و اسلام نه! ‏

سخنی با غرب باوران بیگانه از 15 خرداد

‏     ای غربزده ها! ای اجنبی زده ها! ای انسانهای میان تهی! ای انسانهای بی محتوا! به خود‏‎ ‎‏آیید همه چیز خودتان را غربی نکنید. ملاحظه کنید چیزهایی که در غرب است، چیزهای‏‎ ‎‏خوبی که در غرب است، ملاحظه کنید جمعیت حقوق بشر که در غرب است، ببینید چه‏‎ ‎‏اشخاصی هستند و چه مقاصدی دارند. اینها حقوق بشر را می خواهند ملاحظه کنند، یا‏‎ ‎‏حقوق ابرقدرتها را؟ اینها دنبال ابرقدرتها هستند و حقوق ابر قدرتها را می خواهند تأمین‏‎ ‎‏کنند. شما ای حقوقدانهای ما! ای جمعیت حقوق بشر! دنبالۀ این حقوقدانها نروید. شما‏‎ ‎‏مثل این قشر، این قشر زحمتکش، حقوق را اجرا کنید. اینها جمعیت حقوق بشر هستند.‏‎ ‎‏اینها برای حقوق بشر زحمت می کشند. اینها تأمین آسایش بشر را می کنند. و شما صحبت‏‎ ‎‏می کنید! اینها عمل می کنند. این کارگرها، این دهقانها، اینها جمعیت حقوق بشر و‏‎ ‎‏حقوقدان هستند. اینها عمل می کنند، و شما می نویسید. هیچ یک از شما در راه رسیدن‏‎ ‎‏بشر به حقوق خودش فعالیت ندارد. آنکه فعالیت دارد همین جمعیتی هستند که امروز‏‎ ‎‏قیام کرده و 15 خرداد قیام کرد. اینها برای بشر دلسوزند؛ برای اینکه مسْلمند. اینها‏‎ ‎‏مسْلمند. اسلام برای بشر دلسوز است. شما که مسیرتان غیر اسلام است برای بشر هیچ‏‎ ‎‏کاری نمی کنید، می نویسید و می خواهید نهضت را منحرف کنید، می گویید تا نهضت را‏‎ ‎‏منحرف کنید. ‏

تواضع و تعظیم در برابر ملت

‏     از 15 خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته ام‏‎ ‎‏اینجا. من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه‏

‏کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم.‏‎ ‎‏نه استفادۀ عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر‏‎ ‎‏من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده اش را ببرم! ‏‏[‏‏گریه و ابراز احساسات شدید‏‎ ‎‏جمعیت و شعار درود بر خمینی‏‏]‏‏ طبقه های بالا، آنهایی که فعالیت هیچ نداشتند و مخالفت هم‏‎ ‎‏ندارند، حقی ندارند، و نباید حقی داشته باشند؛ لکن اگر از حالا خدمت بکنند، صاحب‏‎ ‎‏حق می شوند. و من مأیوسم که خدمت بکنند. آنهایی که نظر انحرافی دارند، آنهایی که‏‎ ‎‏نظر خیانت به اسلام و این ملت دارند، آنهایی که اسلام 1400 ساله را کافی نمی دانند،‏‎ ‎‏آنها باید حسابشان را از ملت جدا کنند. جدا هم هست. ما از این به بعد احتیاج به شما‏‎ ‎‏داریم. احتیاج به همین طبقه؛ و بی نیاز از آن طبقات. ‏

مخالفان اجرای اسلام

‏     امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. این حرفها که گفته می شود نظیر‏‎ ‎‏همان حرفها بود که گفته شد که «حالا زود است صبر کنید.» ما اگر اسلام را در این انقلاب،‏‎ ‎‏در این نهضت احکام اسلام را پیاده نکنیم، کی پیاده خواهیم کرد؟ چه وقت همچو‏‎ ‎‏نهضتی تحقق پیدا می کند؟ اگر این نهضت خدای نخواسته بخوابد و به خاموشی بگراید،‏‎ ‎‏کی می تواند دیگر اسم اسلام را بیاورد؟ ‏

‏     اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا بکنیم؟ آقایانی که می گویید‏‎ ‎‏نمی شود، پس کی می شود؟ پس بگویید هیچ وقت اسلام نه! بگویید نهضت منهای‏‎ ‎‏اسلام. همان طوری که گفتید اسلام منهای روحانیت، حالا هم بگویید نهضت منهای‏‎ ‎‏اسلام. اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید،‏‎ ‎‏مأیوس باشید دیگر نخواهد شد. آنهایی که به اسلام عقیده دارند، آنهایی که دلشان برای‏‎ ‎‏قرآن می تپد، امروز باید فعالیت کنند. 15 خرداد برای همین بود. قبل از 15 خرداد برای‏‎ ‎‏اسلام بود قیام روحانیون؛ قیام 15 خرداد برای همین بود؛ بعد از آن هم دنبالۀ همین بود.‏‎ ‎‏اسلام بود لَیْسَ اِلاّ. ما غیر اسلام نمی خواهیم. و اسلام در همه وقت و خصوصاً حالا قابل‏

‏اجراست. ‏

هشدار و اخطار

‏     آقایان! توجه کنید به گفته های خودتان، توجه کنید به نوشته های خودتان، توجه‏‎ ‎‏کنید که شما را اسلام از قید و بند آزاد کرد. توجه کنید که شما را اسلام از بلاد خارج‏‎ ‎‏به داخل کشاند. توجه کنید که اسلام شما را از زاویه ها بیرون کشید؛ از کنج خانه ها‏‎ ‎‏بیرون کشید. توجه کنید که اسلام قلم شما را آزاد کرد. توجه کنید که اسلام بیان شما‏‎ ‎‏را آزاد کرد. حالا بر ضد اسلام؟! مسلمین می توانند تحمل کنند که اسلام و خون‏‎ ‎‏مسلمین شما را آزاد کرد، و حالا بر ضد اسلام قیام می کنید؟ چیز می نویسید؟ این‏‎ ‎‏کفران نعمت است . خداوند این نعمت را به شما داد. شکرانۀ این نعمت این است‏‎ ‎‏که تبعیت کنید از اسلام. توبه کنید از حرفهایی که می زنید. توبه کنید از نوشته هایی که‏‎ ‎‏می نویسید. گرایش کنید به اسلام. گرایش کنید به طبقات پایینی که شما پایین می دانید و از‏‎ ‎‏شما بالاترند. اینها چهرۀ نورانی اسلام و مسلمینند. اینها چهره هایی هستند که رسول خدا‏‎ ‎‏آنها را می پذیرد. اینها چهره هایی هستند که محبوب خدا هستند. شما هم وارد اینها‏‎ ‎‏بشوید؛ چهرۀ خودتان را با اینها منطبق کنید؛ آراء خودتان را با اینها منطبق کنید. هی دم از‏‎ ‎‏غرب چقدر می زنید! چقدر میان تهی شدید! باید احکام اسلام را با احکام غرب‏‎ ‎‏بسنجیم! چه غلطی است! شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید. من به شما‏‎ ‎‏اخطار می کنم که به اسلام وفادار باشید، من شما را نصیحت می کنم. من در همین مدرسه‏‎ ‎‏شاه را نصیحت کردم و نشنید، شما که چیزی نیستید. عصر عاشورا من گفتم کاری نکن که‏‎ ‎‏ملت تو را بیرون کند. نشنید و کاری کرد که ملت بیرونش کرد.‏‏[‏‏تأیید حضار و سپس شعار‏‎ ‎‏درود بر خمینی جمعیت‏‎ ‎‏]‏‏برادرهای من! از هر قشری که هستید، وقت نگذشته است؛ وقت‏‎ ‎‏توبه باقی است. بیایید با این ملت برادروار در این راه راهپیمایی کنید. یکی از شما توی‏‎ ‎‏این جمعیت نیست! یک دانه از شما توی این جمعیت نیست! بیایید با این مردم هم رأی‏‎ ‎‏باشید؛ هم صدا باشید. بیایید ‏‏[‏‏به سوی‏‎ ‎‏]‏‏اسلام که همۀ شما را نجات داد. به شکرانۀ نعمت‏‎ ‎‏از اسلام وفاداری کنید. برای اسلام باشید. برادرهای من! آنچه می خواهید در اسلام‏

‏است. آنچه می خواهید در این کنج مدرسه هاست. زندگی آنها را ببینید، و مقایسه کنید با‏‎ ‎‏آنهایی که برای بشر دلشان می تپد! یعنی با قلم، یعنی با بیان! ببینید اینها در چه حال هستند.‏‎ ‎‏ببینید زندگی روحانیت چه است. ببینید زندگی این طبقۀ کارگر چه است. ببینید زندگی‏‎ ‎‏این کشاورز چه است. زندگی این کاسبکار چه است. برای اینها فکر کنید. دلسوزی این‏‎ ‎‏نیست که قلم بردارید بر ضد اسلام چیز بنویسید؛ به اسم حقوق بشر و به اسم حقوقدان با‏‎ ‎‏اینها همراهی کنید. شماها تا حالا برای این ملت از جیبتان چیزی خرج کردید؟ به وجدان‏‎ ‎‏خودتان من ارجاعتان می کنم. آنهایی که دلشان برای این مستمندان و این بشر می سوزد؛‏‎ ‎‏این زنهای اطراف شهر قم و زنهای جنوب تهران و زنهای جنوب همۀ شهرستانها. جنوب‏‎ ‎‏به معنای اینکه شما می گویید اینها پایین هستند. اینها حقوق بشر را می دانند و عمل‏‎ ‎‏می کنند. اینها طلاهایشان که ذخیرۀ یک پنجاه سال، بیست سال، سی سالشان بود آمدند‏‎ ‎‏برای مستمندان دادند. شما چه کردید؟ شماها چه کردید؟ بگویید. شما هم همراهی کنید‏‎ ‎‏با این مستمندان. شما با این طبقه همراه بشوید. نمی گویم پول بدهید؛ می گویم قلمتان‏‎ ‎‏موافق باشد؛ قدمتان موافق باشد؛ رأیتان موافق باشد؛ اسلام را حفظ کنید. اسلام برای شما‏‎ ‎‏خوب است. برای دنیایتان خوب است. اگر آخرت را هم قبول ندارید، برای دنیایتان‏‎ ‎‏خوب است. با روحانیین مخالفت نکنید؛ برای دنیایتان خوب است. اینها هستند، این قشر‏‎ ‎‏روحانی متعهد، این قشر روحانی که توی این حجره های کوچک دو تا سه تا زندگی‏‎ ‎‏می کنند که بیرونشان کردند، این جمعیت زاغه نشینهای اطراف شهرها که هر هفت نفر،‏‎ ‎‏هشت نفر آنها در یک سوراخی زندگی می کنند، اینها حقوق بشر را بهتر از ما می دانند.‏‎ ‎‏اینها جمعیت دلسوزی برای بشرند. اینها جمعیت حقوق بشرند، نه من و شما. بیایید برای‏‎ ‎‏اینها فکری بکنید، برای اینها. دولت و ملت برای این طبقه فکر کنند. اینها حق دارند. حق‏‎ ‎‏اینها را ادا کنید. و همینها حق بشر را دارند ادا می کنند.‏

پند و اندرز به روشنفکرمآبها

‏     من به شما جمعیتها، جمعیتهایی که هر چند روز دور هم می نشینید، نصیحت می کنم.‏

‏من علاقه دارم که همه سعادتمند باشید. من نصیحت می کنم که مسیر خودتان را از اسلام‏‎ ‎‏جدا نکنید. مسیر خودتان را از روحانیت جدا نکنید. این قدرت الهی را. این قدرت‏‎ ‎‏روحانیت که یک قدرت الهی است، از دست ندهید. اگر این قدرت از دست برود، شما‏‎ ‎‏هیچ خواهید بود. این قدرت روحانی است که مردم را به کوچه ها می کشد. قدرت اسلام‏‎ ‎‏است که از حلقوم روحانیت بیرون می آید. اینها را نشکنید. خدایا، تو می دانی که من‏‎ ‎‏برای اینکه معمم هستم از روحانیت طرفداری نمی کنم. برای اینکه می دانم این قشرند،‏‎ ‎‏این قشرند که می توانند ملت را نجات بدهند؛ این قشرند که مردم آنها را می خواهند. این‏‎ ‎‏مساجد است که این بساط را درست کرد. این مساجد است که نهضت را درست کرد. در‏‎ ‎‏عهد رسول الله هم، و بعد از آن هم تا مدتها، مسجد مرکز اجتماع سیاسی بود؛ مرکز‏‎ ‎‏تجییش جیوش بود. «محراب» یعنی مکان حرب؛ مکان جنگ: هم جنگ با شیطان، و هم‏‎ ‎‏جنگ با طاغوت. از محرابها باید جنگ پیدا بشود؛ چنانکه پیشتر از محرابها پیدا می شد از‏‎ ‎‏مسجدها پیدا می شد. ای ملت! مسجدهای خودتان را حفظ کنید. ای روشنفکران‏‎ ‎‏مسجدها را حفظ کنید، روشنفکر غربی نباشید. روشنفکر وارداتی نباشید! ای حقوقدانها!‏‎ ‎‏مسجدها را حفظ کنید. بروید به مسجد؛ نمی روید! این مسجدها را حفظ کنید تا این‏‎ ‎‏نهضت به ثمر برسد؛ تا مملکت شما نجات پیدا کند. خداوند ان شاءالله این مسجدها را‏‎ ‎‏برای ما حفظ کند. خداوند ان شاءالله روحانیون را برای ما حفظ کند. خداوند ان شاءالله ‏‎ ‎‏مخالفین را هدایت کند. خداوند ان شاءالله ملت ما را سعادتمند کند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎

  • ـ به علت همهمه جمعیت در مدرسه فیضیه امام خمینی دو مرتبه بسم اللّه گفتند.