بیانات
جریان دخالت شوروی در امور افغانستان و ایران
بیانات خطاب به سفیر شوروی در ایران (دخالت شوروی در افغانستان و ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 17 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 113

موضوع : جریان دخالت شوروی در امور افغانستان و ایران

زبان اثر : فارسی

مخاطب : سفیر شوروی در ایران

بیانات خطاب به سفیر شوروی در ایران (دخالت شوروی در افغانستان و ایران)

بیانات

‏زمان: صبح 22 خرداد 1358 / 17 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: جریان دخالت شوروی در امور افغانستان و ایران‏

‏مخاطب: سفیر شوروی در ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

گِله مندی از دخالت شوروی در ایران و افغانستان

‏     احکام اسلام، احکامی است مسالمت آمیز، و می خواهیم همۀ قشرها مسالمت آمیز‏‎ ‎‏باشند. همان طور که قبلاً تذکر داده ام، ما می خواهیم با کسانی که می خواهند با ما روابط‏‎ ‎‏دوستانه داشته باشند، روابط دوستانه داشته باشیم؛ و امیدواریم که کشور شما و دولت‏‎ ‎‏شما احترام متقابل را حفظ کند و طوری عمل کند که در ایران منعکس نشود که شما در‏‎ ‎‏امور کشور ما دخالت دارید. من میل ندارم که وانمود شود در اهواز دخالت داشته اید‏‎[1]‎‏.‏‎ ‎‏رفتار شما باید طوری باشد که رفع سوءتفاهم شود. نباید کاری انجام شود تا وانمود گردد‏‎ ‎‏از شوروی اسلحه وارد می شود؛ و اگر این مسئله درست باشد، من از شما گله دارم. ایران‏‎ ‎‏در سابق بیشتر تجارتش با روسیه ـ شوروی فعلی ـ بود؛ سابق که اصلاً امریکایی در کار‏‎ ‎‏نبود. و ما هم مایلیم با شما روابط حسنه و روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. و این‏‎ ‎‏موکول است به ‏‏[‏‏اینکه‏‏]‏‏ احترام متقابل رعایت شود. ما از شما می خواهیم مسائلی که باعث‏‎ ‎‏شود عده ای بعضی چیزها را بگویند پیش نیاید. و مهمش همین قضیۀ رساندن اسلحه‏‎ ‎‏است. چنانکه ما میل داریم ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ افغانستان، که یک مملکت اسلامی است، مسائل‏‎ ‎‏اسلامی حل شود. دخالت شوروی در آنجا در ایران هم اثر خواهد گذاشت؛ و ما از‏‎ ‎‏شوروی می خواهیم در افغانستان دخالت نکند. باز تکرار می کنیم که ما خواستار روابط‏‎ ‎‏دوستانه هستیم.‏


‏     اینکه جوانان ما می گویند «نه شرق و نه غرب»، معنایش این است که هیچ کدام در‏‎ ‎‏ایران دخالت نکنند؛ و این کاملاً بجا و بحق است. شما باید ثابت کنید که اسلحه های‏‎ ‎‏ساخت شوروی، از شوروی به ایران وارد نمی شود. روابط ما باید صحیح و سالم، و بدون‏‎ ‎‏دخالت کسی در کشور ما و یا دخالت ما در کشور دیگر باشد.‏

‏[‏‏پس از این سخنان، امام با تأکید بر اسلامی بودن جنبش مردم افغانستان و رد اظهارات سفیر شوروی‏‎ ‎‏مبنی بر وجود جنبش ضد انقلابی در آن کشور، فرمودند:‏‏]‏

سرنوشت شاه، در انتظار «تره کی»

‏     معلوم می شود که شما از اوضاع افغانستان خیلی اطلاع ندارید. من به طور کلی بگویم‏‎ ‎‏کسانی که در ایران و افغانستان اعمالی به اسم کمونیست انجام می دهند به نفع شوروی‏‎ ‎‏نیست. گرچه اعتقاد من این است که کمونیستهایی که در ایران هستند روابطشان با امریکا‏‎ ‎‏بیشتر است. در افغانستان حکومت فعلی فشار زیادی به نام کمونیست به مردم وارد‏‎ ‎‏می آورد؛ و به اطلاع ما رسیده که حدود پنجاه هزار نفر از مردم در افغانستان کشته‏‎ ‎‏شده اند؛ و علمای اسلام را در آنجا دستگیر کرده اند. اگر «تره کی»‏‎[2]‎‏ همچنان به راه خود‏‎ ‎‏ادامه دهد، سرنوشتش سرنوشت محمدرضا خواهد بود، و من میل ندارم که کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی روابطشان با شوروی غیر حسنه شود. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - فتنۀ خلق عرب، در بهار 1358 در خوزستان اهواز و خرمشهر روی داد.
  • - نورمحمد تره کی رئیس جمهوری افغانستان، وی با کودتا روی کار آمد و با کودتا برکنار شد.