پیام
منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان
پیام به کشاورزان گرّوس و بیجار (منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 18 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 116

موضوع : منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اهالی و کشاورزان گرّوس و بیجار

پیام به کشاورزان گرّوس و بیجار (منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان)

پیام

‏زمان: 23 خرداد 1358 / 18 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان‏

‏مخاطب: اهالی و کشاورزان گرّوس و بیجار‏

‏بسمه تعالی ‏

‏18 رجب الخیر 99‏

‏اهالی محترم شهرستان بیجار و کشاورزان گرامی روستانشین منطقۀ گرّوس ـ ایّدهم الله ‏‎ ‎‏تعالی‏

‏     از قرار مذکور بر اثر تحریکات افرادی ضد انقلاب که به وسیلۀ بعضی از کشاورزان‏‎ ‎‏ساکن دهات به اراضی مکانیزه و مستثنیات خُرده مالکان تجاوز و تعدی نموده اند، ضمن‏‎ ‎‏اظهار تأسف از این عمل، بر عموم کشاورزان لازم است مادۀ واحده و رأی کمیسیون پنج‏‎ ‎‏نفری را اطاعت و فوراً از مزاحمات و تصرفات و تعدیات خلاف شرع مقدس که‏‎ ‎‏مرتکب شده اند خودداری و خلع ید نموده، و در غیر این صورت دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به تکلیف خود عمل خواهد نمود.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏