پیام
عملکرد دولت عراق نسبت به روحانیون و تجاوز به سرحدات ایران
پیام به آقای سید محمد باقر صدر پیرامون عملکرد دولت عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 19 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 150

موضوع : عملکرد دولت عراق نسبت به روحانیون و تجاوز به سرحدات ایران

زبان اثر : فارسی

مخاطب : صدر، سید محمد باقر

پیام به آقای سید محمد باقر صدر پیرامون عملکرد دولت عراق

پیام

‏زمان: 24 خرداد 1358 / 19 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عملکرد دولت عراق نسبت به روحانیون و تجاوز به سرحدات ایران‏

‏مخاطب: صدر، سید محمد باقر‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آیت الله آقای حاج سید محمدباقر صدر ـ دامت برکاته ـ نجف اشرف‏

‏     پیشامدهای اخیر یکی پس از دیگری موجب تأسف است. انتظار آن نبود که با‏‎ ‎‏جنابعالی، شخصیت علمی و اسلامی، چنین رفتار شود. چنانچه انتظار نبود و نیست که‏‎ ‎‏مأمورین دولت عراق در سرحدات رفتاری کنند که مخالف حُسن همجواری است. ملت‏‎ ‎‏ایران که با نهضت اسلامی خود امید دارد دست اجانب را از جمیع ممالک اسلامی کوتاه‏‎ ‎‏کند و استقلال را به آنها برگرداند. همچنین انتظار دارد که همان نحو که ملتها با نهضت‏‎ ‎‏عظیم اسلامی ایران موافق و پشتیبان آن هستند، دولتها نیز پشتیبان آن باشند. حوزۀ علمیۀ‏‎ ‎‏نجف اشرف، که در خدمت اسلام و مسلمین است، در طول تاریخ حافظ استقلال عراق‏‎ ‎‏بلکه سایر کشورهای اسلامی بوده است، انتظار ندارد که مورد اهانت واقع شود و یکی از‏‎ ‎‏شاخصترین بزرگان آن، مورد تهاجم واقع شود.‏

‏     من به دولت عراق نصیحت می کنم که این دژ محکم را که حافظ کیان ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مصالح‏‎ ‎‏کشور است حفظ کند. این نصیحتی بود که من در دوران گذشته به شاه مخلوع و دولت‏‎ ‎‏ایران کردم. از خداوند تعالی عظمت اسلام و استقلال کشورهای اسلامی را خواهانم.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎