پیام رادیو - تلویزیونی
تشکیل جهاد سازندگی
پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران درباره تشکیل جهاد سازندگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 21 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 179

موضوع : تشکیل جهاد سازندگی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران درباره تشکیل جهاد سازندگی

پیام رادیو ـ تلویزیونی

‏زمان: 26 خرداد 1358 / 21 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تشکیل جهاد سازندگی‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت. ملتی که ـ بحمدالله ـ مهیا برای کمک و‏‎ ‎‏فداکاری بوده و هستند. با فداکاری ملت ـ بحمدالله ـ مراحلی را که بسیار اهمیت داشت‏‎ ‎‏پشت سر گذاشتیم، موانع مرتفع شد، خائنین رفتند، و اگر تتمه ای هم باشد، با همت ملت‏‎ ‎‏خواهند رفت. لکن این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابیهای زیاد‏‎ ‎‏هست؛ و ما باید به همت ملت آن خرابیها را ترمیم کنیم. ناچاریم که به ملت متوجه بشویم‏‎ ‎‏برای سازندگی؛ برای اینکه ترمیم کنیم این خرابیها که در طول مدت حکومت جائر‏‎ ‎‏پهلوی در مملکت ما حاصل شده است. و ـ بحمدالله ـ ملت ما راجع به سازندگی، این مهیا‏‎ ‎‏بودن خودشان را اعلام کرده اند. دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری،‏‎ ‎‏کشاورز، همۀ قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی که به طور مخروبه به‏‎ ‎‏دست ما آمده است بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یک جهاد سازندگی، موسوم‏‎ ‎‏کنیم این جهاد را به «جهاد سازندگی» که همۀ قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان،‏‎ ‎‏دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریک‏‎ ‎‏مساعی کنند و این ایران را که خراب شده است بسازند. و البته آن جاهایی که بیشتر خرابی‏‎ ‎‏هست؛ مثل آنجاهایی که روستاها، جاهایی که مساکن عشایر هست، دهات دورافتاده که‏‎ ‎‏تقریباً هر کدام از گروهها می آیند، شکایت از وضعشان دارند، می گویند برق نداریم،‏‎ ‎‏خانه نداریم، آب نداریم، اسفالت نداریم، بهداری نداریم؛ و همه هم صحیح می گویند.‏‎ ‎‏بنا، بر این بوده است که اینطور ایران را خراب کنند. و الآن که ـ بحمدالله ـ آن سد شکسته‏

‏شد، برای مرحلۀ ثانی، که مرحلۀ سازندگی است، ما دستمان را پیش ملت دراز می کنیم، و‏‎ ‎‏از ملت می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادری به هم بدهند‏‎ ‎‏و این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع کنند. و البته مأمورین دولت در هر جا ـ آنها‏‎ ‎‏هم ـ مردم با آنها تشریک مساعی کنند. در تحت نظر اشخاص کارشناس، مأمورین‏‎ ‎‏دولت کارها را انجام بدهند. و روحانیونی که در همه جا در بلاد ـ بحمدالله ـ هستند، در‏‎ ‎‏این امر آنها هم تشریک مساعی کنند، نظارت کنند.‏

‏     و من به همۀ ملت، به همۀ اشخاص که در این روستاها و دهات به سر می برند، پس از‏‎ ‎‏اینکه به همه شان دعا می کنم و عرض ارادت، یک سفارش دارم. و آن اینکه توجه کنند‏‎ ‎‏کسانی که برای ساختن و برای سازندگی و برای جهاد سازندگی در دهات می آیند، در‏‎ ‎‏روستاها می آیند، توجه کنند که مبادا خدای نخواسته در بین آنها یک اشخاصی نباشد که‏‎ ‎‏بر خلاف رویّۀ ملت، بر خلاف اسلام، مسائلی داشته باشند. اگر یک همچو اشخاص‏‎ ‎‏دیدند، فوراً آنها را از ده کنار بگذارند، و نگذارند در بین جوانهای ما، در بین روستاییان‏‎ ‎‏ما، تبلیغات سوئی بکنند.‏

‏     ان شاءالله خداوند به همۀ ملت و به همۀ کسانی که در این راه تشریک مساعی می کنند‏‎ ‎‏و این وظیفۀ اخلاقی ـ شرعی را ادا می کنند، به همه توفیق عنایت کند. همه موفق باشند که‏‎ ‎‏در این جهاد شرکت کنند و آن خرابه ها را بسازند، و برادران خودشان را کمک کنند؛ که‏‎ ‎‏شاید هیچ عبادتی بالاتر از این عبادت نباشد. بلکه من می خواهم از اشخاص که برای‏‎ ‎‏زیارتها، برای مکۀ معظمه، برای مدینۀ منوره می خواهند بروند لکن به طور استحباب‏‎ ‎‏می خواهند بروند، من می خواهم از آنها هم تقاضا کنم که شما برای ثواب می خواهید‏‎ ‎‏بروید مکه مشرف بشوید، می خواهید بروید مدینۀ منوره، عتبات عالیات مشرف بشوید؛‏‎ ‎‏امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید ‏‏[‏‏نیست‏‏]‏‏ و این سازندگی را‏‎ ‎‏همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهای خودتان نجات‏‎ ‎‏پیدا بکنند. خداوند به همۀ شما اجر عنایت می کند، و همان ثوابی را که شما از زیارتها‏‎ ‎‏می خواهید خداوند به شما در این جهاد خواهد داد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‎ ‎