سخنرانی
اهمیت بررسی، تدوین و تصویب قانون اساسی توسط علما و متفکران اسلامی
سخنرانی در جمع علما (اهمیت قانون اساسی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 30 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 25 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 217

موضوع : اهمیت بررسی، تدوین و تصویب قانون اساسی توسط علما و متفکران اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : علما و طلاب حوزه علمیه مشهد

سخنرانی در جمع علما (اهمیت قانون اساسی)

سخنرانی‎[1]‎

‏زمان: 30 خرداد 1358 / 25 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اهمیت بررسی، تدوین و تصویب قانون اساسی توسط علما و متفکران اسلامی‏

‏حضار: علما و طلاب حوزۀ علمیۀ مشهد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

هدف اصلی انقلاب، تحقق اسلام در همۀ ابعاد

‏     من میل نداشتم که آقایان فضلا در این آفتاب گرم، در این خانۀ محقر، با این هوای‏‎ ‎‏گرم زیر آفتاب، اینجا تشریف داشته باشند. و گمان داشتم و گفتم به بعضی آقایان که از‏‎ ‎‏آقایان بخواهند که در سالن مدرسۀ فیضیه تشریف داشته باشند تا من آنجا خدمتشان‏‎ ‎‏برسم. لکن بعد مثل اینکه اینطور مقرر فرمودند آقایان که اینجا تشریف داشته باشید. و‏‎ ‎‏من از اینکه شما الآن در زحمت هستید، هم خواهران، هم برادران، هم علمای اعلام، در‏‎ ‎‏زحمت هستید بسیار معذرت می خواهم. و این زحمت را هم جزء خدمتهای به امام زمان‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ و به اسلام عزیز باید محسوب بدارید.‏

‏     مسائل زیاد است و مطالبی که پیش خواهد آمد زیاد است؛ لکن ما باید در مسائل هر‏‎ ‎‏مسئله ای که پیش آمد و ‏‏[‏‏قبل از‏‏]‏‏ پیش آمدن، آن مسئله را بررسی کنیم، و در آن مسئله‏‎ ‎‏فعالیت. تاکنون مسائل بزرگی را با همت همۀ قشرهای ملت، خصوصاً روحانیت‏‎ ‎‏عظیم الشأن، پشت سر گذاشتیم. و بحمدالله موفق شدید شما آقایان و ملت بزرگ و همۀ‏‎ ‎‏قشرها بر اینکه این خدمت بزرگ را به اسلام کردید؛ و این اشخاصی که به اسلام خیانت‏‎ ‎‏کردند و بنای خیانت بزرگتر داشتند و کسانی که آنها را تأیید می کردند و بنای تأیید بیشتر‏‎ ‎‏داشتند، آنها را شکست مفتضحانه دادید و رفتند و دست خیانتشان کوتاه شد؛ چنانکه‏

‏دست چپاول ابرقدرتها هم کوتاه شد. آنچه که پشت سر گذاشتیم بحمدالله موفقیت آمیز‏‎ ‎‏بود. لکن ما نباید به همین معنا قناعت کنیم و مسرور باشیم که مطالب تمام شده است.‏‎ ‎‏مطالب تمام نشده است و مسائل اصولی هم باقی مانده است. برای اینکه اصل حرکت‏‎ ‎‏روحانیت و حرکت همۀ قشرهای ملت برای جانشین کردن اسلام در محل طاغوت بود.‏‎ ‎‏البته برای مقدمۀ این جانشینی، اول باید طاغوت برود، و رفت. حالا وقت این است که ما‏‎ ‎‏به جای آن طاغوت، یک حکومت عدل اسلامی، یک حکومت انسانی، یک حکومت‏‎ ‎‏قرآنی جایگزین کنیم. و این حالا اول کار است. البته اصل تغییر رژیم و برقرار شدن‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی الآن هست؛ یعنی اصل رژیم تغییر کرد و الآن رسماً ایران جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است و همه هم شناختند ایران را به این معنا؛ لکن ما فقط این معنا را نمی خواهیم‏‎ ‎‏که جمهوری اسلامیِ رأیی باشد، لفظی باشد. مهم همۀ ما و همۀ شما و همۀ ملت و همۀ‏‎ ‎‏علمای اعلام این است که اسلام به همۀ ابعاد تحقق پیدا بکند؛ به طوری که هرکس وارد‏‎ ‎‏این مملکت می شود، از سرحد که وارد شد، آثار اسلام ببیند تا مرکز که آمد آثار اسلام؛‏‎ ‎‏دانشگاه رفت اسلامی؛ وزارتخانه ها رفت اسلامی؛ ادارات دولتی رفت اسلامی؛ بازار‏‎ ‎‏آمد اسلامی؛ ‏‏[‏‏نزد‏‏]‏‏ کشاورزها و پیش کارگرها رفت اسلامی. آنکه مقصد ما هست این‏‎ ‎‏معنا هست؛ نه فقط رفتن چپاولگرها. و ما راجع به این معنا در اول قدم هستیم، و مسائل‏‎ ‎‏پشت سر است. منتها بعض مسائل الآن وقت است که ما تمام همتمان را به آن مسئله‏‎ ‎‏بگماریم و با تمام قوا توجه بکنیم؛ و بعض مسائل بعد از این است؛ و بعض مسائل هم‏‎ ‎‏مسائل فرعی است که دنبالۀ اینها باید تحقق پیدا بکند.‏

فراخوانی عموم متفکران و دانشمندان اسلامی

‏     آنکه الآن محل ابتلای همۀ ما هست این است که یک پیشنویسی از قانون اساسی‏‎ ‎‏شده است و این پیشنویس به معرض افکار عمومی گذاشته شده است. الآن باید همۀ‏‎ ‎‏قشرها و شما روحانیون و همۀ روحانیون همۀ بلاد و همۀ روشنفکران اسلامی و همۀ‏‎ ‎‏متفکرین اسلامی، با دید اسلامی، برای جمهوری اسلامی، این قانون را بررسی کنند و‏

‏نظر بدهند. این قانونی که پیشنویس شده است برای این است که همه نظر بدهند. شما‏‎ ‎‏آقایان، شما علمای اعلام، شما متفکرین اسلامی، شما اشخاصی که علاقه به اسلام و‏‎ ‎‏علاقه به دیانت مقدسۀ اسلام دارید و عقیده دارید به اینکه هیچ حکومتی مثل حکومت‏‎ ‎‏اسلام نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلامی نیست، باید نظر کنید به این قانون.‏‎ ‎‏یکی یکی موادش را یک ماه مهلت دارید، یکی یکی موادش را در نظر بگیرید، و هرچه‏‎ ‎‏به نظرتان رسید که برای اسلام مفید است و موافق با جمهوری اسلامی است و در این‏‎ ‎‏قانون ناقص است، در آن جهت تذکر بدهید و بنویسید و در روزنامه هایی که هست منتشر‏‎ ‎‏کنید. آقایان ننشینید که دیگران قلمها را بردارند و بررسی از قانون بکنند؛ و به خیال‏‎ ‎‏خودشان آنها را ... اصلاح بکنند. این حق، حق شماست. قانون اسلام را اسلام شناس باید‏‎ ‎‏نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلام یعنی قانون اساسی اسلام. حق این مطلب با‏‎ ‎‏شماست؛ با علمای اعلام است؛ با مراجع عظام است؛ با همۀ روشنفکران اسلامی است.‏‎ ‎‏ننشینید تا اینکه روشنفکران خارجی، روشنفکرانی که به اسلام عقیده ندارند، اظهارنظر‏‎ ‎‏بکنند و این حرفهایی که می نویسند بنویسند. شماها قلم را بردارید. در همۀ مساجد، در‏‎ ‎‏همۀ مدارس، در همۀ کوچه و بازار، مسائلی را که به نظرتان می رسد باید در این قانون‏‎ ‎‏اساسی باشد طرح کنید. علما طرح کنند و مردم دنباله ننشینید دیگران برای شما تکلیف‏‎ ‎‏معیّن کنند. خودتان تکلیف را معیّن کنید. خودتان قانون را بررسی کنید. خودتان نظر‏‎ ‎‏بدهید. خودتان روزنامه ها را پر کنید از مقالات خودتان. ننشینید دیگران برای شما مقاله‏‎ ‎‏بنویسند و مسائلی طرح بکنند، که یکوقت خدای نخواسته برخلاف مسائل اسلامی و‏‎ ‎‏برخلاف شئون اسلام باشد. همه موظفیم؛ همه باید این کار را انجام بدهیم و نظر بدهیم؛‏‎ ‎‏و همه حق نظر داریم؛ و شما علمای اعلام بیشتر حق نظر دارید. آنهایی که اسلام را‏‎ ‎‏می شناسند، آنهایی که علاقه به اسلام دارند، آنها بیشتر باید در این امر جدیت کنند و‏‎ ‎‏پیشقدم باشند.‏

اهمیت انتخاب خبرگان برای بررسی قانون اساسی

‏     و بعد، آن چیزی که بسیار مهم است قضیۀ انتخاب اشخاصی است که باید نظر کنند به‏

‏این قانون و باید بعد از اینکه همه رأی خودشان را دادند و همه مطالب خودشان را گفتند،‏‎ ‎‏این عده 75 نفری، مثلاً بنشینند و این قانون اساسی را با آرایی که از همه می آید نگاه‏‎ ‎‏کنند، و جرح و تعدیل کنند، و بنویسند، که بعد به رفراندم واقع بشود. مهم این است‏‎ ‎‏اشخاصی که برای بررسی این قانون تعیین می کند ملت بفهمد چه اشخاصی باید تعیین‏‎ ‎‏کند. بفهمد که مسئله، مسئلۀ اسلامی است؛ نه مسئله، مسئلۀ غربی، نه مسئله، مسئلۀ شرقی.‏‎ ‎‏ما نمی خواهیم قانون اساسی غربی، یا نمی خواهیم قانون اساسی شرقی، را بررسی کنیم.‏‎ ‎‏ما می خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم. و این لازم است که‏‎ ‎‏اشخاصی که انتخاب می کنند، مردم انتخاب می کنند، آقایان روحانیین پیشنهاد می کنند،‏‎ ‎‏مراجع پیشنهاد می کنند، اشخاصی را پیشنهاد کنند، مردمی را پیشنهاد کنند، که اینها‏‎ ‎‏علاقه مند به اسلام باشند؛ اینها بدانند اسلام یعنی چه. در مجلسی که سابقاً با اینکه‏‎ ‎‏طاغوت آن مجلس را برپا کرد، مجلس مؤسسانی که در زمان رضاخان در ایران تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرد، علمای طراز اول علمای ایران، در آن مجلس بودند. البته آن وقت با سرنیزه‏‎ ‎‏بود؛ لکن علمای درجه اول بودند. در این زمان هم که بناست این قانون اساسی بررسی‏‎ ‎‏بشود و دست ظالم کوتاه شده است و مطلب به دست خود شما افتاده است، ملت علما را‏‎ ‎‏تعیین کنند. اختیار هست؛ الزامی نیست؛ لکن پیشنهاد است. علمایی که اطلاع دارند از‏‎ ‎‏قانون اسلام، اطلاع دارند از مسائل روز، آنها را تعیین کنند. و علما هم ابا نکنند از رفتن‏‎ ‎‏در مجلس. برای اینکه مجلس مجلسی است که سرنوشت اسلام در آن تعیین می شود.‏‎ ‎‏وقتی سرنوشت اسلام در یک مجلسی باید تعیین بشود، حق علما است که بروند و این‏‎ ‎‏سرنوشت را به دست مبارک خودشان تعیین کنند.‏

بررسی قانون اساسی توسط اسلام شناسان

‏     پس، مطلبی که الآن مهم است دو مطلب است: یکی بررسی قانون اساسی، که همۀ‏‎ ‎‏قشرها باید بررسی کنند. و من توصیه می کنم که علمای اعلام بررسی کنند و نظر بدهند.‏‎ ‎‏بعد از این، تعیین اشخاصی که باید بعد از رأی، بعد از اینکه مردم آرای خودشان را گفتند‏

‏و طرحهای خودشان را دادند، که باید تعیین بشود و مردم تعیین می خواهند بکنند برای‏‎ ‎‏بررسی کردن همۀ آرای این اشخاص، ملت ما بداند که باید این اشخاص، اشخاصی‏‎ ‎‏باشند که علاقۀ به اسلام داشته باشند. طرح ما این است. لکن ملت مختار است. طرح ما‏‎ ‎‏این است که برای اسلام باید اسلام شناس، کسی که اسلام را می داند چه است، کسی که‏‎ ‎‏مصالح اسلام را می داند چه است، کسی که علاقه به اسلام دارد، کسی که علاقه به قرآن‏‎ ‎‏مجید دارد، کسی که علاقه به کشور اسلامی دارد، یک همچو اشخاصی را تعیین کنند. و‏‎ ‎‏ما ان شاءالله تعالی باز هم راجع به اوصاف این اشخاص، راجع به اشخاصی که وصفشان‏‎ ‎‏چه باشد، باز هم خواهیم گفت و نوشت.‏

‏     و خداوند همۀ ما را و همۀ شما را موفق کند که خدمت کنیم به این جامعه و خدمت‏‎ ‎‏کنیم به اسلام؛ و اسلام را به آنطوری که دلخواه اسلام است در خارج محقق کنیم.‏

‏     و من از همۀ شما تشکر می کنم و از همۀ علمای بزرگ مشهد، آیت الله ،‏‎[2]‎‏ همۀ آیات‏‎ ‎‏عظام را که الآن در اینجا تشریف دارند، و همۀ علمای اعلام که اظهار تفقد می کنند به من‏‎ ‎‏و همۀ خطبا و همۀ اعاظم از فضلای مشهد مقدس، که در سنگر جلو هستند راجع به‏‎ ‎‏مسائل دینی، من از همۀ شما تشکر می کنم؛ و دعاگوی همۀ شما و خدمتگزار همۀ شما‏‎ ‎‏هستم. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - در صحیفۀ نور دورۀ 22 جلدی، ج 7، ص 152 و (دورۀ جدید)، ج 4، ص 463 خلاصۀ این سخنرانی درج شده و دو سخنرانی تصور شده است.
  • - اشاره به یکی از روحانیون حاضر در جلسه.