اجازه نامه
جواز مصرف نوشابه های غیر الکلی کارخانجات مصادره شده
اجازه مصرف نوشابه های غیر الکلی کارخانه های مصادره شده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 30 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 25 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 241

موضوع : جواز مصرف نوشابه های غیر الکلی کارخانجات مصادره شده

زبان اثر : فارسی

اجازه مصرف نوشابه های غیر الکلی کارخانه های مصادره شده

اجازه

‏زمان: 30 خرداد 1358 / 25 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: جواز مصرف نوشابه های غیرالکلی کارخانجات مصادره شده‏

‏ [‏‏حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته. پس از اهدای سلام، احتراما به‏‎ ‎‏استحضار می رساند، کارخانجات تولیدکننده پپسی کولا، شوئپس، بابل آب، اُسو که دارای دوازده‏‎ ‎‏کارخانه در شهرهای مختلف می باشد، قبلاً متعلق به گروه «ثابت»‏‎[1]‎‏ بوده است، ولی امروزه کلیۀ‏‎ ‎‏سهم الشرکه آن در اختیار بنیاد مستضعفین قرار گرفته است، نظریۀ حضرتعالی در این مورد چیست؟‏‎ ‎‏30 / 3 / 1358 ـ تولیدکنندگان‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     در این موقع که صرف این قبیل محصولات کارخانه های مذکور برای نجات‏‎ ‎‏مستضعفین است، استفاده از آنها جایز است.‏

‏25 رجب 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ ثابت پاسال، سرمایه دار بهایی حامی رژیم شاه. یادآور می شود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مصرف نوشابه های تولیدی کارخانجات متعلق به فرد مذکور، برای جلوگیری از تقویت فرقه ضاله و فعالیتهای ضد دینی آنها، تحریم شده بود.