بیانات
میزان در روابط سیاسی
بیانات در جمع هیأت نیوزیلندی (میزان در روابط سیاسی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 26 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 247

موضوع : میزان در روابط سیاسی

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأت نیوزیلندی و آقایان: بلیبی (سفیرکبیر نیوزیلند)، منهاج، مهدوی (نمایندگان مذهبی بازدید کننده از کش

بیانات در جمع هیأت نیوزیلندی (میزان در روابط سیاسی)

بیانات

‏زمان: ساعت 30:2 بعدازظهر 31 خرداد 1358 / 26 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: میزان در روابط سیاسی‏

‏حضار: هیأت نیوزیلندی و آقایان: بلیبی (سفیرکبیر نیوزیلند)، منهاج، مهدوی (نمایندگان‏‎ ‎‏مذهبی بازدید کننده از کشتارگاههای استرالیا و نیوزیلند)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     میزان در روابط سیاسی مکان نیست، که مکان دور باشد یا نزدیک. میزان جهات‏‎ ‎‏معنویت است.‏

‏     دو ملت اگر در معنویات نزدیک به هم باشند و در عدالت اجتماعی هر دو برابر‏‎ ‎‏باشند، اینها نزدیکند به هم، هرچند که در مکان دور باشند. و اگر در معنویات از هم دور‏‎ ‎‏باشند، ولو اینکه همسایه باشند، اینها دورند از هم.‏

‏     و من امیدوارم که ملت شما و دولت شما توجه کرده باشد به مقاصد ملت ما و به‏‎ ‎‏رژیمی که ما بنا داریم تحقق پیدا بکند، و آن رژیم عدل اسلامی است. رژیمی را که ما در‏‎ ‎‏صدد تحقق آن هستیم، و اگر موفق بشویم متحقق بشود، رژیمی است که این فواصل‏‎ ‎‏مردم را به هم نزدیک می کند، و این اختلافات طبقاتی تعدیل می شود؛ و خود حکومت‏‎ ‎‏در خدمت مردم است و با مردم؛ چنانچه مردم پشتیبان حکومت هستند و با حکومت. و‏‎ ‎‏اسلام را اگر جوامع بشری بشناسند و ما بتوانیم آنطور که اسلام هست عرضه کنیم به‏‎ ‎‏جوامع بشری، امری است که همه مشتری آن هستند. و ما امیدواریم که روابط مابین‏‎ ‎‏دولتها و ملتها، دولت ما و ملت ما با سایر ملتهایی که انسان دوستند، روابط حسنه باشد و‏‎ ‎‏ارتباطمان با همه خوب باشد. و من از ملت و دولت شما تشکر می کنم؛ و سلام من را به‏‎ ‎‏آنها ابلاغ کنید.‏

‎ ‎