بیانات
محکومیت دخالت ابر قدرت ها
بیاناتی خطاب به سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره (محکومیت دخالت ابر قدرت ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 30 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 277

موضوع : محکومیت دخالت ابر قدرت ها

زبان اثر : فارسی

مخاطب : چابیونگ اوک (سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره)

بیاناتی خطاب به سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره (محکومیت دخالت ابر قدرت ها)

بیانات

‏زمان: 4 تیر 1358 / 30 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: محکومیت دخالت ابرقدرتها‏

‏مخاطب: چابیونگ اوک (سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کُره)‏‎[1]‎

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏ما هرگز به کشورهای بیگانه اجازۀ دخالت در امور ایران را نداده و نخواهیم داد. و‏‎ ‎‏همان گونه که بیگانگان را از ایران خارج کردیم، قادر هستیم جلو دخالت آنان را نیز‏‎ ‎‏بگیریم. ‏

‏[‏‏سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره اظهار کرد: امروز بیست و نهمین سالگرد تجاوز سربازان امریکا‏‎ ‎‏به ملت مستضعف کره است. ‏

‏     امام خمینی این تجاوز را محکوم کرد و خواستار قطع دست امریکا و ابرقدرتها از کشورهای‏‎ ‎‏مستضعف شد.‏

‏     سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره اظهار داشت: اکنون پنجاه هزار نفر از ارتش امریکا در کرۀ‏‎ ‎‏جنوبی مستقرند و رژیم کرۀ جنوبی وابسته به امریکا و صهیونیستهای بین المللی است.‏

‏     در پایان این دیدار، امام خمینی خواستار اخراج کلیۀ سربازان امریکا از کرۀ جنوبی شد و از پیام ملت‏‎ ‎‏و دولت خلق کره تشکر کرد.‏‏]‏

‎ ‎

  • - «روز گذشته چابیونگ اوک سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کُره به حضور امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در قم رسید و پیام رئیس جمهوری خلق کُره را به رهبر انقلاب اسلامی ایران تسلیم داشت. سفیر در این دیدار همچنین از طرف دولت و ملت خلق کره دخالت سنای امریکا را در امور داخلی ایران محکوم کرد». روزنامۀ کیهان، مورخ 5 / 4 / 1358.