سخنرانی
وظیفه پاسداران در مقابله با دشمن درونی و برونی
سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران همدان (وظیفه پاسداران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 30 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 278

موضوع : وظیفه پاسداران در مقابله با دشمن درونی و برونی

زبان اثر : فارسی

حضار : پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان

سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران همدان (وظیفه پاسداران)

سخنرانی

‏زمان: 4 تیر 1358 / 30 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: وظیفۀ پاسداران در مقابله با دشمن درونی و برونی‏

‏حضار: پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ارزشمندترین پاسداری

‏     از شما پاسداران از دو جهت تشکر می کنم: یکی اینکه از راه دور آمدید برای‏‎ ‎‏ملاقات و حرفهای خودتان را بزنید، ما هم اگر حرفی داریم بزنیم به شما؛ یکی هم برای‏‎ ‎‏اینکه پاسدار هستید، پاسدار اسلام هستید. و من امیدوارم که همۀ ما پاسدار اسلام و قرآن‏‎ ‎‏مجید باشیم.‏

‏     پاسداری از اسلام یکی اش همین است که الآن در سطح کشور بحمدالله جمعیت‏‎ ‎‏کثیری مشغول هستند. و نظم مملکت الآن در دست آنهاست. و اگر آنها نبودند، این‏‎ ‎‏انتظامات نبود. و یک پاسداری بالاتر از این است و آن، پاسداری از اسلام، از احکام‏‎ ‎‏اسلام؛ و پاسداری انسان از خودش. همان طوری که برای یک کشور دزدهایی هست،‏‎ ‎‏خیانتکارهایی هست، جنایتکارهایی هست، و باید با پاسداری جلوی این خیانتها و‏‎ ‎‏جنایتها را گرفت ـ و بحمدالله پاسدارهای اسلامی جلو می گیرند ـ همین طور در خود‏‎ ‎‏انسان از این جنود شیطانی زیاد است که انسان اگر پاسداری نکند، انسان را به هلاکت‏‎ ‎‏می رساند. اگر پاسدارهای اسلامی ما پاسداری از خودشان هم بکنند که در این خدمتی‏‎ ‎‏که هستند یک خدمت صادقانه، یک خدمت عاشقانه برای اسلام و یک خدمتی که‏‎ ‎‏مستقیم در راه اسلام باشد اگر بکنند، اینها پاسداری را حقش را عمل کردند.‏

خطر سوء استفاده از قدرت 

‏     و اگر خدای نخواسته یک انحرافی حاصل بشود، یک تعدی از طرف آنهایی که‏

‏می گویند ما پاسدار اسلام هستیم به برادرانشان بشود، حالایی که قدرتمند هستند و قوی‏‎ ‎‏هستند و آزاد هستند، از این قدرت و قوه و آزادی سوءاستفاده کنند، به برادرهای‏‎ ‎‏خودشان خدای نخواسته تعدی کنند، به منازل مردم تعدی خدای نخواسته بکنند، آن‏‎ ‎‏وقت نه اینکه یک آدم عادی این کار را کرده است ـ آن آدم عادی هم مجرم است ـ لکن‏‎ ‎‏یک جمعیتی که به اسم پاسدارهای جمهوری اسلامی هستند و ملبس به لباس پاسداران‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هستند، اگر خدای نخواسته از پاسدارهای جنود اسلامی، پاسدارهای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، یک اشتباه و خطایی حاصل بشود، این فرق دارد تا اینکه از یک آدم‏‎ ‎‏عادی حاصل بشود. برای اینکه اینها خودشان را معرفی می کنند که ما جنود اسلام هستیم،‏‎ ‎‏ما پاسدار اسلام هستیم؛ و همه توقع از پاسدارهای اسلام دارند که روی خط اسلام مشی‏‎ ‎‏کنند، کارهایشان کارهای اسلامی باشد. ‏

وظایف سنگین روحانیون و پاسداران 

‏     همان طوری که در طبقۀ روحانیون، که آنها پاسدار اسلام و احکام اسلام هستند، اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته یک ملبس به لباس روحانیون یک کار خلاف بکند، این فرق دارد با‏‎ ‎‏اشخاص عادی؛ برای اینکه اینها پاسدار اسلام هستند، ملبس به لباس روحانیت هستند،‏‎ ‎‏به لباس پاسداری از قرآن و سنت هستند. اگر خدای نخواسته از اینها یکوقت اشتباه،‏‎ ‎‏خطایی حاصل بشود، فرق دارد تا اینکه از یک آدم عادی حاصل بشود. و لهذا شما‏‎ ‎‏جوانها که پاسدار جمهوری اسلامی هستید و روحانیون که پاسدار احکام اسلام و قرآن‏‎ ‎‏هستند وظیفه تان زیاد و شغلتان شریف. شغل شغل شریف؛ برای اینکه پاسداری از اسلام‏‎ ‎‏یک شغل بسیار شریفی است؛ و مسئولیتش هم زیاد است. باید حفظ کنید این حدود و‏‎ ‎‏ثغور اسلامی را. فقط این نباشد که ما پاسدار هستیم، ما هم بگوییم ما روحانی هستیم،‏‎ ‎‏شما هم بگویید ما پاسدار، و خدای نخواسته به وظایفی که پاسداران و روحانیون باید‏‎ ‎‏عمل بکنند ما یکوقت خدای نخواسته نکنیم. باید همان طوری که مدعی هستیم ما که ما‏‎ ‎‏پاسدار هستیم و پاسدار جمهوری اسلام و پاسدار احکام اسلام هستیم، باید خودمان‏

‏ابتدائاً مرزمان همان مرز اسلام باشد، راهمان همان راه مستقیم اسلام باشد؛ تا این ادعای‏‎ ‎‏ما پیش خدا قبول بشود. اگر فرض بفرمایید که مردم هم مطلع نشوند که ما برخلاف داریم‏‎ ‎‏عمل می کنیم، خدا که می داند؛ در محضر خداست. در پیشگاه خدا ما نمی توانیم آن‏‎ ‎‏وقت ادعا کنیم که ما پاسدار هستیم. برای اینکه ما که خودمان برخلاف موازین اسلام‏‎ ‎‏خدای نخواسته عمل بکنیم، بعد بخواهیم ادعا کنیم که ما نگهبان اسلام هستیم، کسی که‏‎ ‎‏خودش برخلاف اسلام عمل می کند نمی تواند بگوید من نگهبان هستم؛ یک کسی که‏‎ ‎‏خودش دزد است نمی تواند بگوید من نگهبان هستم، من پاسبان هستم. پاسبان وقتی دزد‏‎ ‎‏باشد پاسبان نیست؛ دزد است. پاسدار خدای نخواسته اگر برخلاف موازین اسلام باشد،‏‎ ‎‏پاسدار نیست. این یک آدمی است که برخلاف اسلام است. ‏

‏     کوشش کنید برادرها که خودتان را اصلاح کنید و پاسداری از خودتان بکنید.‏‎ ‎‏پاسداری از خودتان که کردید، پاسداری تان از جمهوری اسلامی پیش خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی مقبول است و ارزشمند؛ بسیار ارزشمند. در یک همچو زمانی که احتیاج دارد‏‎ ‎‏اسلام به اینکه پاسدار داشته باشد، و مردمی که برخلاف هستند و آنهایی که برخلاف‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هستند در توطئه هستند، مشغولند آنها به عمل در سرحدات ما، در‏‎ ‎‏خود شهرهای ما مشغول به توطئه هستند، دریک همچو موقعی احتیاج به پاسدارها‏‎ ‎‏هست. هم پاسداری از خودتان بکنید و هم پاسداری از جمهوری اسلامی. ان شاءالله ‏‎ ‎‏خداوند همۀ شما را توفیق بدهد، و مؤید و موفق باشید. آقای مدنی‏‎[1]‎‏ هم ان شاءالله بعد از‏‎ ‎‏اینکه در تبریز کارهایشان را یک مقداری رو به راه کردند، ان شاءالله می آیند به همدان.‏‎ ‎‏موفق باشید ان شاءالله .‏

‎ ‎

  • - آقای سید اسداللّه مدنی، وی در تبریز، در محراب نماز به دست منافقین به شهادت رسید.