سخنرانی
اسلام، دین سازندگی
سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان (اسلام، دین سازندگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 1 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 300

موضوع : اسلام، دین سازندگی

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان (اسلام، دین سازندگی)

سخنرانی

‏زمان: 5 تیر 1358 / 1 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اسلام، دین سازندگی‏

‏حضار: دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

خودسازی انسان؛ «جهاد اکبر»

‏     اساساً اسلام برای سازندگی آمده است. و نظر اسلام به ساختن انسان است. جهاد‏‎ ‎‏برای سازندگی. سازندگی انسان خودش را، مقدّم بر همۀ جهادهاست. این است که‏‎ ‎‏رسول اکرم «جهاد اکبر» فرموده اند.‏‎[1]‎‏ جهادی بس بزرگ است و مشکل. و همۀ فضیلتها‏‎ ‎‏دنبال آن جهاد است. جهاد اکبر است؛ جهادی است که با نفْس طاغوتی خودش انسان‏‎ ‎‏انجام می دهد. شما جوانها از حالا باید شروع کنید به این جهاد. نگذارید که قوای جوانی‏‎ ‎‏از دستتان برود. هرچه قوای جوانی از دست برود ریشه های اخلاقِ فاسد در انسان زیادتر‏‎ ‎‏می شود و مشکلتر، جهادْ مشکلتر. جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود؛ پیر به این‏‎ ‎‏زودیها نمی تواند. نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد. یکی‏‎ ‎‏از کیدهایی که نفْس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که‏‎ ‎‏بگذار برای آخر عمر، خودت را اصلاح کن. حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمر‏‎ ‎‏توبه کن. این یک طرح شیطنت آمیز است که نفْس انسان می کند به تعلیم شیطان بزرگ.‏‎ ‎‏انسان تا قوای جوانی اش هست و تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او‏‎ ‎‏کم است، می تواند اصلاح کند خودش را. لکن اگر چنانچه ریشه های فساد در انسان‏‎ ‎‏ریشه اش قوی شد، ملکۀ انسان شد فسادها، آن وقت است که امکان ندارد. شما جوانها که‏‎ ‎‏الآن مهیا هستید برای جهاد در راه ساختن، این یک جهاد است لکن «جهاد اکبر» جهاد‏

‏در راه سازندگی خودتان است که برای مملکت خودتان بعدها مفید واقع بشوید،‏‎ ‎‏خدمتگزار باشید. از همین سنینِ شما باید شروع بشود به ساختن افرادی که بعدها یک‏‎ ‎‏مملکت، یک کشور را ممکن است نجات بدهد. اگر چنانچه شما ساختید خودتان را و‏‎ ‎‏فضایل انسانی را در خودتان ریشه دار کردید، آن وقت در همۀ مراحل پیروز هستید؛‏‎ ‎‏مملکتتان را می توانید نجات بدهید. اینها که مملکت ما را به تباهی کشیدند برای این بود‏‎ ‎‏که ساختمان خودشان فاسد بود؛ خودشان یک اخلاق فاسد داشتند، یک عقاید فاسد‏‎ ‎‏داشتند، یک اعمال فاسد. اگر چنانچه خودشان را ساخته بودند، به ملت خیانت‏‎ ‎‏نمی کردند، به اسلام خیانت نمی کردند. ‏

جوانان، سازندگان کشور و خدمتگزاران به اسلام

‏     شما کوشش کنید که به ملت خدمت کنید، به اسلام خدمت کنید. و کوشش کنید که‏‎ ‎‏«جهاد اکبر» را ان شاءالله به آخر برسانید؛ و یک انسان کامل، یک انسان اسلامی، یک‏‎ ‎‏انسان متعهد بشوید که برای خودتان و برای کشور خودتان و برای ملت خودتان مفید‏‎ ‎‏واقع بشوید.‏

‏     خداوند ان شاءالله شما را تأیید کند. و خداوند شما را به مراتب عالیه برساند. شما‏‎ ‎‏جوانها امروز روز شماست. امروز روزی است که شما باید سازنده باشید در این راهها.‏‎ ‎‏البته خدمت به خلق، خدمت به خداست. خدمت به انسانها، خدمت به خداست. خدمت‏‎ ‎‏به بندگان خدا، خدمت به خداست؛ و در این خدمت ان شاءالله موفق باشید. و من هم‏‎ ‎‏همیشه مهیا هستم از برای ملاقات آقایان و هیچ مانعی از قِبل ما نیست، نماینده بیاید یا‏‎ ‎‏خود آقایان بیایند. ما آنقدری که می توانیم خدمت به همۀ بشر، همۀ ملتها می کنیم. و‏‎ ‎‏امیدواریم که شما هم خدمتگزار به انسانیت و خدمتگزار به اسلام باشید. خداوند همۀ‏‎ ‎‏شما را تأیید کند. ‏

‎ ‎

  • - کافی، ج 5، ص 12. ر . ک : شرح چهل حدیث، امام خمینی، حدیث اول.