سخنرانی
نیاز مملکت به بازسازی
سخنرانی در جمع نمایندگان مخابرات بین شهری تهران (بازسازی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 6 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 345

موضوع : نیاز مملکت به بازسازی

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان مخابرات بین شهری تهران

سخنرانی در جمع نمایندگان مخابرات بین شهری تهران (بازسازی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 10 تیر 1358 / 6 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: نیاز مملکت به بازسازی‏

‏حضار: نمایندگان مخابرات بین شهری تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

بازسازی با همیاری

‏     من سلامت و توفیق همۀ آقایان را از خدا می خواهم و ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ آن چیزی که از حالا به‏‎ ‎‏بعد تکلیف ماست، مهم این است که انسان در آن وقتی که وقت کار است تکلیفش را‏‎ ‎‏بداند. شما می دانید که این مملکت احتیاج به کار دارد، احتیاج به بازسازی دارد؛ و رژیم‏‎ ‎‏سابق همه چیز ایران را فاسد کرد، از بین برد. و الآن به قوه های شما، جوانهای برومند،‏‎ ‎‏احتیاج است. خدمت به هر کشوری این است که آن کسی که مشغول خدمتی است آن‏‎ ‎‏خدمت را خوب عمل کند. شما نمی توانید کاری که ارتش می کند بکنید؛ ارتش هم‏‎ ‎‏نمی تواند کاری که شما می کنید بکند؛ لکن هر دو جمعیت می توانید آن کاری را که به‏‎ ‎‏خود شما محول است خوب انجام بدهید. اگر همۀ اجزای این مملکت، یا هر مملکت‏‎ ‎‏دیگری، کاری که به آنها محول است خوب انجام بدهند، مملکت آباد می شود. کشاورز‏‎ ‎‏کشاورزی را خوب انجام بدهد؛ کسانی که در کارخانجات هستند کار آنجا را خوب‏‎ ‎‏انجام بدهند؛ کسانی که در ادارات هستند در ادارات کار را خوب انجام بدهند؛ کسانی که‏‎ ‎‏در وزارتخانه ها هستند آنجاها خوب انجام بدهند. الآن شنیده می شود که کارمندهای‏‎ ‎‏دولتی کم کاری می کنند بلکه گاهی گفته می شود که اصلاً کار نمی کنند خیلیهایشان. این‏‎ ‎‏برخلاف مسیر یک ملتی است که الآن باید این مملکت را بسازد. در زمانی که آنها‏‎ ‎‏بوده اند، اگر کم کاری یا بیکاری بود، خوب می گفتید که برای چه ما کار بکنیم اجنبی‏‎ ‎‏منافع ببرد. اما امروز که اینطور نیست؛ امروز دست اجنبی کوتاه است الحمدلله . دست این‏

‏چپاولچیهایی هم که از داخل بودند، اینها هم دستشان کوتاه است. امروز یک مملکتی‏‎ ‎‏است مال خودتان. و همان طوری که هر نفری نسبت به عائلۀ خودش موظف می داند‏‎ ‎‏اخلاقاً خودش را، شرعاً خودش را، به اینکه اداره کند آن زندگی داخلی خودش را و از‏‎ ‎‏روی اخلاص عمل می کند، الآن مملکت از خود شما شده است و به منزلۀ عائلۀ شما‏‎ ‎‏هست جمعیت مملکت، باید با محبت و با اخلاص کار بکنید تا اینکه این آشفتگیها‏‎ ‎‏ان شاءالله ترمیم بشود.‏

نقش ایمان و روح تعاون در پیروزی

‏     و آن تحولی که در حال نهضت، در آن وقتی که مشغول به انقلاب بودند و مشغول به‏‎ ‎‏اقدام بودند، یک تحول روحی پیدا شده بود از برای همۀ قشرها که آن تحول خیلی‏‎ ‎‏اهمیت داشت.‏

‏     و به نظر من آن تحول روحی که برای ملت حاصل شد از آن تحولی که ایجاد کردند و‏‎ ‎‏رژیم را بیرون کردند، آن اهمیتش بیشتر است. برای اینکه آن یک تحول معنوی بود.‏‎ ‎‏مردم همه نسبت به هم محبت می کردند. از قراری که به من کراراً اطلاع داده اند، اینکه‏‎ ‎‏وقتی که آن اشخاص می آمدند توی خیابان تظاهر می کردند، از خانه ها به آنها همراهی‏‎ ‎‏می شد، و خود آنها، کسی می گفت که من دیدم که یک ساندویچ را وقتی که دست یک‏‎ ‎‏کسی می رسید تکه تکه می کرد و به رفقایی که، به این اشخاصی که این بین بودند می داد.‏‎ ‎‏یک حس تعاونی در مردم پیدا شده بود که این حس تعاون مورد نظر خدا بود. و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی به این ملت مرحمت فرمود که یک ملتی که دست خالی بود بر یک‏‎ ‎‏قدرتی که همه چیز داشت غلبه کرد. این نبود الاّ اینکه این ملت یک روح تعاون پیدا‏‎ ‎‏کرده بود، یک ایمان پیدا کرده بود. این ایمان بود که شما را پیروز کرد. الآن باید شما‏‎ ‎‏همین نهضت را حفظ کنید به اینکه هم اختلافات نباشد بین قشرهای مختلف ـ که‏‎ ‎‏مع الأسف تازگی هم کم کم دارد یک اختلافاتی پیدا می شود ـ و هم آن جهت‏‎ ‎‏اخلاصش، جهت اسلامیتش محفوظ باشد، جهت ایمانش محفوظ باشد که با اخلاص و‏

‏ایمان کار بکنید. همان طوری که با اخلاص و ایمان شما این سد را شکستید، با اخلاص و‏‎ ‎‏ایمان جای او را پر کنید و سازندگی کنید.‏

‏     و من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همۀ شما سعادت عنایت کند، و مملکتتان‏‎ ‎‏را یک مملکت مستقلی که هیچ کس در آن تصرف نداشته باشد و نتواند تصرف بکند،‏‎ ‎‏ان شاءالله نصیب ما یک همچو استقلالی بشود. خداوند همۀ شما را حفظ کند. موفق باشید‏‎ ‎‏ان شاءالله .‏

‎ ‎