بیانات
لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و یکپارچگی جوانان
بیانات در جمع هیأت دوچرخه سواری خراسان (حفظ شور و وحدت در جوانان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 30 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 247

موضوع : لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و یکپارچگی جوانان

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأت دوچرخه سواری خراسان

بیانات در جمع هیأت دوچرخه سواری خراسان (حفظ شور و وحدت در جوانان)

بیانات

‏زمان: 3 مرداد 1358 / 30 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و یکپارچگی جوانان‏

‏حضار: هیأت دوچرخه سواری خراسان‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏ملتی که از راهی دور با دوچرخه می آیند، چنین ملتی، با این همت، نهضت آنان‏‎ ‎‏هرگز شکست نمی خورد‏

‏     این شور و شعفی که ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ هر نوجوان ما در سراسر کشور وجود دارد نتیجه اش همین‏‎ ‎‏است که شما جوانان انجام داده اید، مایۀ امیدواری است. من امیدوارم که شما جوانان‏‎ ‎‏همیشه شور و شعف و وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید.‏

‎ ‎