مجله کودک 29 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 10

داستان دزدها نویسنده: محمد رضا یوسفی داستان اول یکی دزد را صدا کرد یکی دزد را صدا کرد. دزد یک قدم جلو رفت و گفت: «ماءمورها مرا شناختند؟» باز یکی دزد را صدا کرد. دزد دو قدم جلو رفت و گفت: «صاحب کیفی که دزدیدم مرا شناخت؟» باز یکی دزد را صدا کرد. دزد سه قدم جلو رفت و گفت: «زنی که گردنبندش را زدم، مرا صدا می­کند؟» باز یکی دزد را صدا کرد. دزد چهار قدم جلو رفت و گفت: «مردی که پولش را دزدیدم مرا دیده است؟» دزد جراءت نداشت، برگردد و ببیند چه کسی او را صدا می­کند. باز یکی دزد را صدا کرد. دزد پا به فرار گذاشت و مثل برق دوید. یکی دزد را صدا می­کرد و می­گفت: «آقا این کیف مال شماست؟» کیف کنار دکۀ روزنامه­فروشی بود. گردنبند آن زن و پولهای آن مرد توی کیف بود و دزد فرار می­کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 10