مجله کودک 219 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 13

عکسهایی که جهان را تکان داد وحشیانهترین بمباران هوایی · عکاس: والتر هان · مکان: شهر «دِرِسدَن»، آلمان · تاریخ عکسبرداری: بهمن ماه 1324 هجری شمسی (فوریه 1945 میلادی) بمباران و حشیانهشهر «دررسدن» در آلمان یکی از غیرانسانیترین حوادث در جنگ دوم جهانی بود که به کشته شدن بیش از 25 هزار انسان منجر شد. در حقیقت، ارتش آلمان نازی با این بمباران و بمباران اتمی هیروشیما مجبور شده دست از جنگ بردارد و جنگ دوم جهانی در همین سال (1945 میلادی) پایان گرفت. در این بمباران که از 13 فوریه تا 15 فوریه ادامه داشت، هیچ بنای سالمی در شهر باقی نماند و آوارگان بسیاری به خارج از شهر فرار کردند. اهمیت عکس «والتر هان» در این است که در تصویر، مجسمه یکی از قدیسان مسیحیت در حالی که به شهر ویران شده نگاه میکند، دیده میشود. تضاد محبت و عطوفت در آیین مسیح (ع) با وحشیگری جنگ که به شکل ویرانی گسترده، نشان داده شده است، عکس والتر هان را به یک تصویر تکاندهنده در قرن گذشته تبدیل کرد. آنها میدانند که مسیر عبور استوارت از پارک است. بنابراین تصمیم میگیرند در پارک کمین کنند و او را از بین ببرند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 13