مجله کودک 219 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 17

·· «لویس فرانک» پژوهشگر دانشگاه آیوا آمریکا میگوید: هر سی دقیقه، کره زمین به وسیله تعدادی از سنگهای آسمانی بمباران میشود. این سنگهای آسمانی محتوی مقدار زیادی آب هستند (حدود 40 تن آب) و اندازه آنها به ابعاد یک خانه است. تصاویر ماهواره جدید ناسا (سازمان هواف1ضایی آمریکا) نشان میدهد که تعدادی از این سنگهای آبدار به سمت جو زمین میآیند... ·· سپس دنبالهای از بخار آب از آن خارج میشود. ·· در لایههای بالای جو تبخیر میشوند.. ·· و سرانجام به شکل ابرهای باراندار شروع به بارش میکنند. ƒƒ هر گاه خورشید در مریخ طلوع میکند. دستههایی از ابر که به نظر میرسد حاوی آب هستند در منطقهای از مریخ به نام «نوکتیس» دیده میشوند. آیا این ابرها با آب همراهند؟ اگر چنین باشد، همراه آب، حیات و زندگی هم وجود دارد؟ پاسخ این پرسش نیز هنوز مشخص نیست. ƒƒ در تابستان سال 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) سفینه وایکینگ یک، عکسی از مریخ به زمین ارسال کرد که در آن تپههای بزرگی به شکل سر انسان که دارای چشم و بینی و دهان مشخص بودند، نشان داده است. کارشناسان، این تصاویر را ناشی از اشتباه دید میدانند. اما قرار است تصاویر دقیقتر دیگری از این پدیده تهیه شود. او به سرعت با دنده عقب، ماشین خود را به حرکت درمیآورد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 17