مجله کودک 219 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 27

مدرسه فوتبال اصول «تَکل» موقعیتسنجی و اقدام به موقع برای تصاحب یا دفع توپ، از مهمترین نکات در انجام موفق تکل است. تکل ناقص یا اشتباه از سوی یک مدافع به راحتی به عنوان خطا از سوی داور شناخته میشود. 1 2 3 ·· دفاع (پیراهن مشکی) منتظر اقدام مهاجم (پیراهن آبی) است. (تصویر 1) ·· خم کردن زانوها و حرکت به بغل از سوی مدافع، آمادگی بدنی مدافع برای انجام تکل را نشان میدهد. (تصویر 2) ·· مدافع باید چشم از توپ برندارد تا در یک موقعیت مناسب (مثلاً حرکت مهاجم برای دریبل کردن) توپ را از جلوی پای مهاجم دور کند. (تصویر 3) · در یک تمرین، محوطهای به ابعاد 20 در 30 متر را انتخاب کنید. تعدادی به عنوان مهاجم در نوبت تمرین قرار میگیرند (آبی تیره). در هر بار تمرین، یک مهاجم، به سمت دروازه حرکت میکند و مدافع (آبی روشن) سعی در تکل توپ او میکند. پس از تکل، مهاجم جای خود را به مهاجم دیگری میدهد. 20 متر 20 متر ناگهان سر و کله اسنوبل پیدا میشود. او به دروغ میگوید که لیتلها از رفتن او خوشحالند و به سینما رفتهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 27