مجله کودک 480 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 480 صفحه 10

جریان خون در رگها به ما زندگی میبخشد. خون علاوه بر اینکه خیلی از مواد مورد نیاز را به اعضای بدن ما میرساند، مواد زائد را جمعآوری کرده و به یک تصفیهگر میسپارد. وقتی تصفیهکنندهها دچار مشکلی شده باشند و دیگر نتوانند به درستی عملکرد خود را انجام دهند مواد زائد درون خون هر لحظه حضوری پررنگتر پیدا خواهند کرد و در نهایت زندگی را از بیمار خواهند گرفت. اما به کمک دستگاه دیالیز، و البته با کمک انسانهایی مهربان که با استفاده از این دستگاهها امکان تصفیه شدن خون بیماران دیالیزی فراهم میشود، زندگی آنان ادامه مییابد. هفته گذشته قسمت اول دیدار ما با خانم اعظم حنایی، سرپرستار یکی از مراکز دیالیز در تهران را خواندید. ادامه گفتوگو با ایشان را میخوانید: جریان زندگی قسمت دوم امیر محمد لاجورد کماندوهای آرژانتینی (دوران جنگ فالکلند) اسلحه اتوماتیک 34 L و تخصص در نبردهای چریکی از خصوصیات این نیروها بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 480صفحه 10