مجله نوجوان 11 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 11 صفحه 9

وحید نیکخواه آزاد سرو سبز تنها تو درختی بودی برگ و بارت همه سبز از نفسهای بهار شاخسارت همه سبز لاله زاری بودی تن و جانت همه سرخ هم صدا با رگبار واژگانت همه سرخ آسمانی بودی همه آبی، آبی پشت طوفانها هم آفتابی، آبی باغ سبزی بودی در خزانی همه زرد سرو سبزی تنها در جهانی زرد سر شاخههای نور ان شاء الله اسلام را آن طور که هست در این مملکت پیاده کنیم و مسلمین جهان نیز اسلام را در ممالک خودشان پیاده کنند و در دنیا، دنیای اسلام باشد و زور و ظلم و جور از دنیا برطرف بشود و مقدمه­ای باشد برای ظهور ولی عصر ارواحناله الفداء مادامی که ما حق باشیم پیروز هستیم حق بودن به این است که ما همه چیزمان را اسلامی کنیم عقیده­مان عقاید اسلامی باشد ایمان را در قلبمان تقویت کنیم اعمالمان را تطبیق بدهیم با اسلام ، با قرآن اخلاقمان را مهذب کنیم تطبیق بدهیم با اسلام اگر این طور بشویم، ما حقیم و حق هم پیروز است ولو اینکه در میدان کشته بشویم ولو اینکه عقب نشینی کنیم، لکن پیروزیم؛ برای اینکه مکتبمان پیروز است حق است و حق پیروز کوشش کنید که مسیرتان همان مسیر حق باشد. ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بایستد، در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توی دهنش بزند و نگذارد اینقدر ظالم زیاد بشود این ارزش دارد، ما تکلیف داریم آقا این طور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان (س) هستیم پس دیگر بنشینیم در خانههایمان تسبیح رادر دست بگیریم و بگوییم «عجل علی فرجه» عجل با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او؛ و فراهم کردن اینکه مسلمین را برای هم مجتمع کنید همه باهم بشوید ان شاء الله ظهور می­کند ایشان. از صحیفه امام

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 11صفحه 9