مجله نوجوان 11 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 11 صفحه 31

معمای مادر و فرزند مادری به پسرش : « پسرم! من امروز سه برابر سن تو را دارم.10سال دیگر فقط دو برابر سن تو را خواهم داشت و اگر 50 سال دیگر زنده بمانم فقط سن من، یک چهارم از سن تو بیشتر خواهد بود.» سن مادر و فرزند او چه قدر است؟ سرگرمی جدول از راست به چپ 1- از آبهای بزرگ جهان 2- طولانی- پایین لباس 3- تردید - مقبره- جوانمرد 4- علامت خطر اتومبیل- بخشنده- ساز چوپان 5- جاوید- فکر کردن 6-رودی که به دریای خزر می ریزد- تباه کردن 7- آهسته و آرام- نادرست 8-این نیست- بادها- راهنما 9- تسلیم- مرید درهم- برابر 10- آواز- کرم ابریشم به دور خود می تند 11- نویسنده کتاب بینوایان از بالا به پایین 1- صلح- از استانهای کشور 2- آتشدان- حقه 3- دست عرب- از انواع سال- گیسو 4- نشانه- حاکم- راندن مزاحم 5- کلفت نیست- اضافی 6- مقام وزیری- از وسایل استحمام 7- پایتخت عربستان - نوعی پارچههای نرم و لطیف 8- ضربه با سر- با هم در تماس بودن- تکیه دادن 9- آتش- در مرکب میاندازد- تکه کلام درویش 10- خروشان- موقع عید می دهند 11- همراه- جهانگرد ونیزی معمای زنبور طلایی 63 نفر، زیرا دانش آموزی که خبر را پخشمی کند به علاوه دو نفر در تیم دقیقه اول، به اضافه چهار نفر در نیم دقیقه دوم، به علاوه هشت نفر در نیم دقیقه سوم، به اضافه 16 نفر در نیم دقیقه چهارم، به علاوه 32 نفر در نیم دقیقه پنجم، جمعا می شود 63 نفر. پاسخ جدول و معمای شماره 10

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 11صفحه 31