مجله نوجوان 63 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 63 صفحه 11

جویبار خاطرات در نجف هوا گرم بود . به امام گفتند که لازم است برای اینجا پنکه بخریم . امام فرمودند : « نه . » گفتند : چون هوا گرم است ، اینها که می آیند نماز بخوانند گرمشان می شود . » امام فرمودند : « بروند یک جای دیگر نماز بخوانند . » تا اینکه مرحوم شهید آیت الله مدنی که ملازم ایشان و از دوستان و یاران بسیار قدرتمند و با تقوای امام در نجف اشرف بودند ، پنکه ای از خانۀ شان آوردند که در نماز امام از آن استفاده می کردند . بعد امام دیگر اجازه دادند که یک پنکه بخرند . سیّد محمّد سجادی اصفهانی سرشاخه های نور اینکه « انبیاء لم یورثوا دیناراً و لادرهماً . . . » معنایش این نیست که انبیاء غیر از علم و حدیث هیچ ارث نمی گذارند ، بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با اینکه ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند رجال الهی هستند ، افراد مادّی نیستند تا در پی جمع آوری زخارف دنیوی باشند و اینکه اسلوب حکومت انبیاء غیر از حکومت سلطنتی و حکومت های متداول است که برای متصدّیان خود مایۀ مال اندوزی و کامرانی می شود . وضع زندگی پییغمبر اسلام (ص) بسیار ساده بود . از مقام و منصب خود به نفع زندگی مادی استفاده نکردند تا چیزی از خود به جای گذارند . ولایت فقیه ، چاپ دوم ص 92

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 63صفحه 11