مجله نوجوان 63 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 63 صفحه 15

تهیه و تنظیم سوژه طلایی : عرفان شاه حسینی سوژه طلایی میوه هدیۀ خداوند میوه ، زیباترین هدیۀ خداوند به انسانهاست . میوه غذایی کامل است که دست انسان در ساخت و تشکیل آن کوچکترین دخالتی ندارد . نقشها و رنگ ها و طعم های بی پایان در میوه ها بیش از دیگر مخلوقات بیانگر قدرت بی انت های نقّاش آفرینش و صورتگر یکتای هستی است . در بین تمام چیز هایی که در این دنیا می بینیم میوه ها بیش از هر چیز دیگر به بهشت خداوند نزدیکترند . در اصل میوه ها هدیه هایی هستند که خداوند از بهشت برای انسان زمینی فرستاده است تا زیبایی های بیکران بهشت آسمان را فراموش نکند . شما می توانید با شکستن یک انار ، طنین صدای آفرینش را در گوش های خود بشنوید و با گاز زدن یک گیلاس طعم بهشت را زیر دندان های خود احساس کنید و بگویید : خالق میوه ها واقعاً بی همتاست .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 63صفحه 15