مجله نوجوان 69 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 69 صفحه 8

سبد منبع : factbook . com مترجم : خ . لرستان آیا تا به حال فکرش را کرد ه اید این اسمها از کجا آمده؟ آیا گرینلند (سرزمین سبز) سبز است؟ خیر! بخش عظیمی از این جزیره با برف و یخ پوشیده شده است . وایکینگ ها اوّلین کسانی بودند که این جزیره را کشف کردند . انها برای فریب دادن مردم کشور های دیگر اسم این جزیره را گرینلند گذاشتند تا آنها را وسوسه کنند و به آنجا بکشانند . گرینلند جزیرۀ بزرگی است در شمال شرقی کانادا . آیا شیلی (سرزمین باد های سرد) واقعاً سرد و بادخیز است؟ هم بله و هم خیر ، مناطق جنوبی شیلی ، سرد و یخبندان است و کوههایش کاملاً با برف پوشیده شده ، این در حالی است که شمال این کشور گرم و خشک است . مناطق مرکزی هم آب و هوایی معتدل و مدیترانه ای دارد . به نقشه که نگاه کنید می بینید شمال این کشور نزدیک استوا و جنوبش نزدیک قطب است . آیا رود زرد ، زردرنگ است؟ بله ، رودخانۀ زرد یا « هوانگ هو » در چین است و حدود 4830 کیلومتر طول دارد و پر است از نمک زرد . وجود همین نمک باعث شده که سرارس رودخانه زردرنگ باشد . آیا « دریای سرخ » سرخ است؟ بله ! این دریا پر است از جلبک های سرخ رنگ . « دریای سرخ » در خاورمیانه؛ بین آفریقا و عربستان .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 69صفحه 8