مجله نوجوان 69 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 69 صفحه 9

آیا ایسلند (سرزمین یخ) واقعاً پوشیده از یخ است؟ خیر ! تعداد زیادی چشمه های آب گرم در این جزیره جریان دارد که مانع از یخ زدن برکه ها و رودخانه ها می شود . این آب های گرم در گرداگرد جزیره جریان دارد و بندرها و لنگرگاه های این جزیره همیشه گرم است . فقط مناطق مرکزی و مرتفع این جزیره پوشیده از برف و یخ است . ایسلند جزیره ای است در شمال غربی اروپا . آیا در جزایر قناری ، قناری هم پیدا می شود؟ بله ، قناری های وحشی برای اوّلین بار در جزایر قناری کشف شدند . این جزایر که در شمال غربی قارۀ آفریقا قرار دارد ، زیستگاه سگ های وحشی هم هست . آیا « دریای مرده » واقعاً مرده؟ بله ، در این دریا که بین فلسطین اشغالی و اردن واقع است ، هیچ موجود زنده ای پیدا نمی شود . آب رودخانۀ اردن به این دریا می ریزد و حبس می شود و همانجا می ماند ، چون هیچ رودی از این دریا سرچشمه نمی گیرد . آب دریای مرده بخار می شود و مواد معدنی در ته دریا رسوب می کند و باعث می شود ؟آب دریا بیش از اندازه شور باشد . وجود همین مواد معدنی و شوری بی حد آب ، موجب شده که هیچ موجود زنده ای نتواند در « دریای مرده » دوام بیاورد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 69صفحه 9