مجله نوجوان 69 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 69 صفحه 10

یاد دوست سر شاخه های نور باید ما متوجه باشیم ، ملّت ما متوجه باشند که وقتی که مجلسشان یک مجلسی است که از طبقۀ متوسط است و توی این مجلس آن دوله ها و سلطنه ها و سلطنتی ها را نداریم و در دولت هم آن طور دولت هایی که افراد مرفه سرمایه دار کذا باشند نداریم ، در ارتش هم آن افراد سپهبد و کذایی که املاک بی اندازه داشتند و آپارتمان های چندین طبقه داشتن نداریم ، این مملکت محفوظ می ماند . آن روزی که هر یک از شماها را ملّت دید که از مرتبۀ متوسط می غلتید به طرف مرفه و دنبال این هستید که یا قدرت پیدا بکنید یا تمکّن پیدا کنید ، مردم باید توجه داشته باشند و اینطور افرای که به تدریج مکن است یک وقتی خدای نخواسته پیدا بشود ، آنها را سر جای خودشان بنشاند . اگر ملّت می خواهد که این پیروزی تا آخر برسد و به منت های پیروزی که آمال همه است برسد ، باید مواظب آن هایی که دولت را تشکیل می دهند ، آن که رئیس جمهور است ، آن که مجلس است ، مجلسی هست ، همه اینها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان مرفه به آن طبقه برسد . صحیفۀ امام ، جلد 16 ، ص 21

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 69صفحه 10