مجله نوجوان 69 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 69 صفحه 33

طراح جدول : مسعود اختری سرگرمی افقی 1- رهبر روحانی کاتولیک ها - ذرّۀ منفی اتم 2- از اجزاء صورت- صد سال- نه عربی 3- یکی از اقوام آریایی ها- شهر خانه خدا 4- رگ های برگردانندۀ خون به قلب- عادت کردن از روی محبت 5- برگ آن غذای کرم ابریشم است- مساوی 6- واحد پول ژاپن- ضمیر اشاره به دور- درخت گنجشک- ویتامین انعقاد خون 7- اندازه- وسیله پرواز پرنده 8- از بلاهای طبیعی- این نوع مواد مزۀ ترش دارند 9- طولانی ترین رود جهان- وسیله قطع کردن درخت 10- یکی از مهره های شطرنج- دختر- عدد ماه 11- مداری که کره زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می کند- فقیر عمودی 1- ماده ای قابل انعطاف- آسمان و فلک 2- مایۀ حیات- ذرّۀ باردار- نوشته 3- باختن در شطرنج- سلاح کاشتنی 4- قمر- تدوین کنندۀ هندسه 5- منطقه ای در شمیران- برهنه و عریان 6- شل و سست- مخفف اگر- عدد فوتبال- ضمیر دوم شخص مفرد 7- حیوان خاکی- بلندترین قله جهان 8- یکی از شهر های گیلان- بسیار به هم ریخته 9- نزد ایرانیان است- یکی از جنگ های حضرت رسول اکرم علیه السّلام 10- رها- از آن کوه می سازند- آب بند 11- قوت لایموت- بیماری پشه آنوفل پاسخ جدول 68 لطیفه های بی کلاس - آقای قصاب ! بهتون تبریک می گم صاحب پسر سالمی شدید که سه کیلو و نیم وزن داره . - با استخوون یا بی استخوون؟

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 69صفحه 33