مجله نوجوان 69 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 69 صفحه 34

آسمانی ها تا بیایی ای خوبترین ! ای غریب ترین آشنا ! افسوس که مهر های بی اندازه شما را قدر ندانسته و نمی دانیم ای کاش می شد ، که قلبهای بی رنگمان را در کادویی هزار رنگ به شما هدیه دهیم محبتها و محنتهای بی شمار شما را در ممکنات نمی توان شمارش کرد . ای مهربانترین و ای بزرگ ترین و بهترین مقتدای آسمانی ! ای خوب ! ای محبوب خدایی ترین لحظه های موعود ! هزاران لب حدیث فراق شما می گویند و هزاران سر به سر شما می اندیشند و هزارن قلب می خواهند غم انگیزترین اشکها را نثار قدومت کنند ای جویبار ، عشق الهی ! خون مظلوم آه محروم اشک معصوم و قلب های مغموم تو را می خوانند از زمزمۀ دلباختگان ! ای آینۀ ذات کبریایی ! و ای شفابخش دل ها ! کی ، دادگاه عدالتت به پا می شود؟ ! کی می آیی تا قامت ظلم را دو تا کنی؟ ! و حق مظلوم ادا شود؟ در انتظار آمدنت مولا ، پنجره ای رو به آدینه های سبز باز کرده ایم هر صبحگاه و شامگاه در پشت این پنجره به انتظار خواهیم نشست ، تا بیایی مهدی توکلیان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 69صفحه 34