مجله نوجوان 79 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 79 صفحه 3

امتحانی بزرگ در راه است آتش از پس آتش ، داغ از پشت داغ ، خبرها دیگر سینه روزنامه ها را به درد آورده است . طوفانی بزرگ در راه است . طوفانی که برای امتحان کردن من و تو آمده است . اگر به حدیث شریف " کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا " ایمان داری ، نمی توانی نسبت به خبر هایی که از فلسطین و لبنان مثل یک سیلی داغ به صورتت می خورد بی تفاوت باشی . امتحانی بزرگ در راه است . امتحانی که تو را به روز واقعه خواهد برد . اگر ایمان داری به اینکه آدینه روزی ، مردی از پس ابر های غیب ظهور خواهد کرد و انتقام خون سالار شهیدان را باز پس خواهد ستاند ، نمی توانی نسبت به خبر هایی که از فلسطین و لبنان می رسد ، بی تفاوت باشی : یک روز به هیأت سحر می آید با سوز دل و دیده تر می آید یک روز به انتقام هفتاد و دو شمس با سیصد و سیزده قمر می آید

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 79صفحه 3