مجله نوجوان 79 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 79 صفحه 33

طراح جدول : مسعود اختری افقی 1 - رودی در خوزستان 2 - پدر بزرگوار امام جواد علیه السلام - پول زور 3 - صدای نفس زدن - حرف ربط - یار نخ 4 - ضمیر دوم شخص مفرد - گلی خوشبو - جوی خون 5 - مادر عرب - لایه زیرین لباس - نام فیلسوفی است 6 - سرزمین عاشورا - مرداب 7 - ابزار کار داور - به ریشه می زنند - بوی نم 8 - خم کاغذ - خانه - اندک 9 - ساکت - از اجزاء صورت - اشاره به دور 10 - بزرگ ترین رود دنیا - علامت جذر 11 - نوعی نقاشی عمودی 1 - عدد فوتبال - یکی از همسایگان ایران 2 - گله - در 3 - وسیله نقلیه باری - گمراهان می پرستند - خاندان 4 - رطوبت - بزرگ ترین ماهی - زهر 5 - اشتباهاً به در می گویند - پوشاننده - شهری مذهبی 6 - خشنودی و خرسندی - دروغ آذری 7 - حرف تعجب خانمها - نیروی نظامی کشور - خوبی نیست 8 - از چاشنیهاست - از مصالح ساختمانی - حرف انتخاب 9 - رایحه - دانه ای خوشبو - نمونه کوچک از یک چیز 10 - تاجر - کشتی جنگی 11 - نگهبان جنگل - یکی از اقوام ایرانی جواب او کیست آلفرد نوبل لطیفه های بی کلاسی یک نفر را ماشین می زند همه دورش جمع می شوند ، یکی می گوید : خدا بیامرزدش اما آدم دروغگویی بود . مصدوم می گوید : من زنده ام . می گوید : بفرمایید حالا هم که مرده دست از دروغگویی برنمی دارد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 79صفحه 33