مجله نوجوان 86 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 86 صفحه 33

افقی مسعود اختری 1. تازه ـ آخرین حرکت شطرنج ـ پایتخت انگلیس 2. رگهایی که از قلب سرچشمه می گیرند ـ فلز چهره 3. از شهر های توریستی مازندران ـ رودی اروپایی ـ غذای مریض 4. سریع ـ متداول 5. آب بند ـ بهترین دوست 6. دست عرب اندک ـ معبر روی رودخانه ـ درخت انگور 7. روادید ـ نوعی آب 8. پسر مازندرانی ـ فرزند زاده 9. ضربه ی سر ـ تپه ـ دوست لورل 10. حسرت جوانی را می خورد ـ مسابقه ی اتومبیل رانی ـ علامت جمع 11. از اشکال هندسی ـ با خلق می آید ـ از اصول دین عمودی 1. آتش ـ از دیدنی های اصفهان 2. عدد فوتبال ـ از ماه های سرد ـ غول افسان های 3. اسب زرد رنگ ـ طلا ـ گل سرخ 4. تشکر فرانسوی ـ وسیل های برای پرواز 5. پایان ـ زهر ـ ماده ی ضد عفونی کننده ی آب 6. خیس ـ اثر ـ ویتامین انعقاد خون ـ برادر عرب 7. متکدی ـ پوشش ـ پرندگان ـ میوه ی تابستانی 8. فلزی با استحکام بالا ـ از مجاری تنفسی 9. ماده نیست ـ جشن و مهمانی هواپیمای عجول 10. دارو ـ مادر عرب ـ مرغ حضرت سلیمان علیه السلام 11. شهر فیروزه ـ موی گردن اسب

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 86صفحه 33