مجله نوجوان 90 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 90 صفحه 16

جواد محدثی نگین کعبه کدام مولود چون علی علیه السلام در کعبه چشم به جهان گشوده است ؟ کدام میلاد چون «سیزده رجب» ، گوهری در صدف هستی به جهان داده است ؟ کدام مادر ، فرزندی چون علی زاده است ؟ چه کسی چون او ، «مولد» و «مشهد»اش خانه ی خدا بود ؟ کدام مکتب ، الگویی چون علی به پیروانش ارائه داده است ؟ کدام آیین از تربیت شده و تربیت کننده ای چون علی برخوردار است ؟ کجای تاریخ پیشوایی به «جامعیت» علی سراغ دارد ؟ چه کسی جز علی جان «محمد» بود و دعوت پیامبر را به جان پذیرفت ؟ چه کسی به جز علی ، در شب خوف و خطر در بستر پیامبر آرمید ؟ کدام دلاور جز علی در جنگ احد دو در دفاع از حبیب خدا ، محمد صلی الله علیه و آله هشتاد گلزخم عشق بر بدن خویش خرید ؟ کدام مرد جز علی شایسته ی همسری زنی چون «فاطمه» بود ؟ کدام دریای ژرف چون علی در یک «غدیر» گنجید ؟ کدام مولی جز علی به ولایت و رهبری ، قداست و حرمت بخشید ؟ کدام نسخه جز علی منحصر به فرد و بی بدیل است ؟ کدام کتاب جز علی بی نیاز از شرح و تفسیر است ؟ کدام دفتر جز ولایت دیباچه ای خدا رنگ دارد ؟ خورشید محبت علی دل های عاشقان فضیلت را روشن ساخته است . هر دلی خانه ی مودت اوست ، هر جان روشنی ، فروغ دوستی او را چراغ راه قرار می دهد ولای علی ، کیمیای دگرگونه ساز دلها و زندگی هاست . آفتاب مهر علی از ورای ابر های قرون و پرده های زمان ، بر جهان تافته است ، حتی زاویه ی خانقاه هم از نور آن آفتاب ، بی بهره نیست . درویشان و خرقه پوشان ، «هو» کشان و کشکول به دوشان ، غزلسرایان و شطح نویسان ، سخنوران و قلمزنان ، اهل دل و صاحبان درد ، همه و همه خود را به او نسبت می دهند و از شراب ولا و نهر مولا ، جام و دم می زنند و چرا چنین نباشد ؟ که او عصاره ی هستی و خلاصه ی وجود و جامع اضداد و مجمع فضیلت ها و گنجینه ی ارزش های والا بود . نام علی زینت تاریخ بود . به کودکان در برخاستن نیرو می داد و به ناامیدان امید می بخشید و دلشکستگان را شاد می کرد . چهره ی علی در قاب دل قهرمانان و جوانمردان جای گرفته است . او یک کهکشان ، عظمت و صداقت و عبودیت بود . مهر علی بهار را می رویاند و به خورشید فروغ می بخشید و از دلها چشمه ی محبت می جوشاند . عاطفه ی علی یتیمان را رویاند و شکوفاند . حلم علی آتشفشان را به خاموشی فرا خواند . جوانمردی علی اشک های چشم خواهر «عمرو بن عبدود» را بر بالین کشته ی برادر خشکاند . بزرگواری علی ، ابن ملجم را به زندگی امیدوار کرد . گذشت و عفو علی ، دشمنان کینه توز را از شرم آب کرد . شجاعت علی نام شجاعان را به فراموشی سپرد . جود علی حاتم ها را از یادها زدود . وجود علی محمد را تفسیر کرد . سجود علی تجسم عبودیت و بندگی بود . زندگی علی حیات را معنی کرد . حیات علی به زندگی روح بخشید . راه علی بلاغت را بارور ساخت . رفتار علی سنت پیامبر را احیا کرد . کار علی نخلستان های کوفه را سرسبز و پر بار کرد . علم علی چشمه ی نخستین همه ی دانستنی ها بود . خشم علی جهنمی کافرسوز و منافق کش بود . قاطعیت علی شمشیرها را از برّندگی انداخت . تیغ علی بر هر دشمن ، یک بار فرود می آمد . داغ علی کوهها را از هم پاشید و دریاها را به تلاطم انداخت .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 90صفحه 16