مجله نوجوان 90 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 90 صفحه 20

علی در کلام شاعران معاصر تکرار زیبا ای که پایان تو پیدا بود از آغاز هم از تو خواهم گفت ای تکرار زیبا باز هم ذوالفقار غیرت و عزمت اگر لب وا کند باز می ماند عصای موسی از اعجاز هم ای همه ایجاز و اعجاز و شگفتی ، پیش تو شاعران اطناب می بافند در ایجاز هم در مدیح تو نه من امروز الکن مانده ام لکنتی دارد زبان خواجه ی شیراز هم در مدیحت گرچه بسیاران فراوان گفته اند از تو خواهم گفت ای تکرار زیبا باز هم غربت شب تاریک و نخلستون و غربت دو کیسه نون و یک کاسه محبت سحر ، محراب با شمشیر می گفت : چه کردی با علی ای بی مروت ؟ علیرضا قزوه قلعه ی سرخ پولاد کجا ، صبر و یقین تو کجا اندوه کجا ، حزن برین تو کجا ای تابش بی غروب ، ای قلعه ی سرخ خورشید کجا ، زخم جبین تو کجا زیور زخم آن زخم که زیب فرق حیدر شده است در عرصه ی کربلا مکرر شده است بی زیور زخم قامت شیعه میاد این کوه به زخم تیشه خو گر شده است مطلع فجر صد جان به فدای دل آگاه تو باد روشنگر شام عاشقان ماه تو باد آن قوم که با یاد تو بر شب شورید تا مطلع فجر سالک راه تو باد سید حسن حسینی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 90صفحه 20