مجله نوجوان 128 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 15

جوان بی‏شغل صاحب خانه: «هر وقت می‏گویم اجاره را بده، می‏گویی بگذار حقوق بگیرم. پس کی حقوق می‏گیری؟ » مستأجر: «هر وقت استخدام شدم!» دو کلاه مرد فقیری در گوشه خیابان دو کلاه به دست گرفته بود و گدایی می‏کرد. رهگذری از او پرسید: چرا امروز دو کلاه به دست گرفته‏ای؟ جواب داد: چون دوستم به مسافرت رفته و کارهایش را به من سپرده است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 15