مجله نوجوان 128 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 16

آبی ملایم جوی‏های آدمهای آبی چند هفته است که در مورد آدمها و آبها سر و کلّه می‏زنیم ولی در این میان یک سوء تفاهم اساسی پیش آمده است! ما یک اشتباه بزرگ در مورد آدمهای آبی کردیم و آن اینکه آدمها را در همۀ زمینه‏ها به آب تشبیه کردیم و این اشتباه به دیگران هم سرایت کرد و حالا هم تصور می‏کنند آدمها چون مانند آب هستند نباید در یک جا بمانند و مدام باید در حال حرکت باشند ولی آدمها احتیاج دارند که حداقل شبها را در یک جا سر کنند یعنی به منزل و مأوا و در کل به یک خانه نیاز دارند. آب اگر در یک جا بماند حتماً می‏گندد ولی آدم اگر خانه نداشته باشد می‏گندد. آدمها به طور طبیعی نیاز دارند که خانه داشته باشند و برای اینکه بتوانند به این مأوا و خانه برسند مانند آبی که در یک گرداب افتاده باشد باید هِی دور خودشان بچرخند و از این بنگاه به بنگاه دیگر بروند و بیایند تا بالاخره بتوانند در یک جا، جا گیر شوند. وقتی هم خانه‏های ویرانه‏ای را که با اجاره بهای سرسام آور مشاهده کردند از ته دل اشک می‏ریزند سر و رو یشان خیس می‏شود. از طرف دیگر ارتباط مستقیمی بین صاحبخانه‏ها با آدمهای آبی است. آدمهای آبی باید صاحب خانه را در جریان جزیی‏ترین تصمیمات زندگی‏شان قرار دهند تا مبادا به تریش قبای صاحبخانه بر بخورد و نیت کند که مستأجر را که یک آدم آبی است آوارۀ کوه و در و دشت کند. در اینصورت آدمهای آبی باید راهشان را بگیرند و خود را به دریا برسانند و خودشان را در دریا غرق کنند تا خیالشان راحت شود یکی از تصمیمات مهمّی که آدمهای آبی پیش از هر اقدامی باید با صاحب خانه‏هایشان در میان بگذارند، تولید آدمهای آبی جدید است. صاحب خانه‏های آدمها تصور می‏کنند یک بچّه آدم آبی موجب ویرانی و نابودی ساختمان می‏شود و به جای شیر مادر، در و دیوار را می‏جود و می‏بلعد. به همین دلیل صاحبان خانه با سر لوحه

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 16