مجله نوجوان 150 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 150 صفحه 3

سرمقاله خوبیها وبدیه قسمت پنجم همه چیز حساب دارد انسان در جهان وظیفه­ای جز تلاش ندارد و بر اساس تلاشی که می­کند ارزشیابی می­شود. خیلی وقتها آدمها مسیر تلاش و هدف تلاششان را گم می­کنند. قرار است که انسانها برای رسیدن به خدا تلاش کنند و مبنا و اساس زندگی آدمی بر همین گذاشته شده است . تلاش برای به دست آوردن روزی هم در همین راستاست. تلاش برای به دست آوردن روزی برای گذران زندگی به سوی خداوند است. آدمها هدف را فراموش می­کنند و گذران زندگی، هدف آنها می­شود. آنها به زبان به قیامت و رستاخیز و روز حساب و کتاب اقرار دارند ولی در عمل، در راهی قدم بر می­دارند که هیچ ربطی به خدا و پیغمبرندارد. به همین دلیل با خداوند وارد معامله می­شوند. آنها فکر می­کنند می­توانند اعمال بدنشان ر ابا عمل خوبی بپوشانند و خداوند آنها را با هم معاوضه می­کند ولی حضرت حق چنان که گفته است، حساب و کتاب ذرّه ذرّۀ خوبیها و بدیها را دارد و آنها را در کفۀ ترازو می­ریزد و با هم می­سنجد ولی آدمهایی که هدف خود را اشتباه گرفته­اند چطور می­توانند خوب و بد را به درستی تشخیص دهند؟ شاید کارهایی که به خیال آنها خوب بوده است، اصلاً به نفع کسی نبوده و به خیلی­ها ضرر رسانده باشد. خداوند از حق خود تحت شرایطی خاص می­گذرد ولی از حق مردم تحت هیچ شرایطی نخواهد گذشت.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 150صفحه 3